Consequenties PAS-uitspraak binnen 7 dagen in beeld

Waar hebben we het over?
29 mei 2019 heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State uitspraak gedaan. De Raad van State heeft geoordeeld dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) niet als basis voor toestemming voor activiteiten mag worden gebruikt.

Wat is het PAS dan?
In de Wet natuurbescherming staat, dat nieuwe economische activiteiten of uitbreidingen van bestaande activiteiten moeten worden getoetst op hun effect op Natura 2000-gebieden. Het PAS is op 1 juli 2015 van start gegaan en gold voor 118 Natura 2000 gebieden. Met het PAS zouden de stikstofeffecten in de natuur moeten worden verminderd.

Ontwikkelend Nederland staat stil
De impact blijkt gigantisch. Na deze uitspraak ging Nederland op slot, met name ruimtelijke ontwikkelingen in de buurt van deze 118 Natura 2000 gebieden. De overheid heeft een crisisteam ingesteld en in korte tijd zijn er door het hele land werkgroepen gestart om een oplossing te bedenken voor deze problematiek. Weinig organisaties hebben inzicht in wat de consequenties zijn.

In 7 dagen Natura2000 stikstof risico’s in beeld
ROgeo heeft al voor verschillende organisaties de risico’s in beeld gebracht. Op basis van onze inhoudelijke kennis en ervaring met geo informatie zijn wij in staat binnen zeven dagen uw risico’s in beeld te brengen. In PDF en/of in een live viewer waar u zelf informatie en kaartlagen aan toe kunt voegen.

We doen het samen.
ROgeo werkt alleen met objectieve data en is onafhankelijk. Onze integriteit is ons hoogste goed. Uw informatie is veilig bij ons. Risico’s inzichtelijk maken kan alleen met input vanuit uw eigen organisatie. U geeft aan welke gebieden u inzichtelijk wilt hebben en welke informatie vanuit de eigen organisatie geplot moet worden op de objectieve, interactieve geo-informatie.

Wilt u snel zicht op uw risico’s, neem dan nu contact op met ROgeo.

Door rogeo