Nieuwsbrief zomer 2011

Geachte relatie, Iets over de helft van dit jaar een nieuwe update van de werkzaamheden van ROgeo. Een halfjaar waarin wij niet hebben stilgezeten en verder de verbreding hebben opgezocht binnen het werkveld van geo-informatiemanagement. In deze nieuwsbrief besteden we aandacht aan recente ontwikkelingen bij ROgeo en kijken we naar hoe de wereld om ROgeo …

Exploitatieplan Jacobskamp

Op 30 juni 2011 is door de gemeente Sint-Michielsgestel het bestemmingsplan en exploitatieplan “Jacobskamp” vastgesteld. ROgeo heeft voor het exploitatieplan berekeningen en kaartmateriaal aangeleverd die als basis hebben gefungeerd. In overzichtelijke kaartbeelden is onder andere de kadastrale situatie met eigendommen in beeld gebracht en is het ontwerp van het gebied uitgewerkt. Met deze uitwerking is …

Jurisprudentie exploitatieplannen

Tegen meerdere exploitatieplannen is beroep aangetekend bij de Raad van State. Hierdoor is er jurisprudentie omtrent exploitatieplannen ontstaan. Zeker een drietal exploitatieplannen zijn vernietigd door de Raad van State. Dit betreft het exploitatieplan Molenbeek in Nunspeet, het exploitatieplan Westelijk Beverwijk in Beverwijk en het exploitatieplan Bedrijventerrein De Tweeling in Emmen. De  hieruit voorgekomen jurisprudentie zal …

Nieuwsbrief winter 2011

Geachte relatie, Het jaar 2011 loopt weer op zijn eind, hetgeen voor ons reden is om u weer op de hoogte te brengen van de ontwikkelingen bij ROgeo. Daarnaast informeren we u over de stand van zaken van exploitatieplannen en over nieuws uit het werkveld. Met vriendelijke groet, Tjeerd Kooy Recente ontwikkelingen Na ruim 4 …

Nieuwsflits Maart 2011

Geslaagd Provero congres! Woensdag 2 maart vond het Provero congres plaats. Provero is de vereniging voor Ruimtelijke Ordening & ICT. ROgeo was met een stand én een prijsvraag aanwezig op het congres om daar de deelnemers te informeren over haar producten en diensten, door de aanwezige YouTube-reporters is hiervan een kort filmpje gemaakt. Het was …

Nieuwsbrief winter 2010

Geachte relatie, Zoals beloofd, bij deze onze eerste mailing in de nieuwe stijl. Hierin aandacht voor recente ontwikkelingen binnen ROgeo, onze Planviewer, verschillen in oppervlakte bij percelen, informatiemanagement en een blik vooruit. Ik wens u veel leesplezier, en reacties zijn uiteraard van harte welkom! Met vriendelijke groet, Tjeerd Kooy Recente ontwikkelingen Ook dit jaar heeft …

Nieuwsbrief zomer 2010

Beste relatie van ROgeo, Ruimtelijke ontwikkeling kan niet zonder geo-informatie, maar in de praktijk wordt er bij ruimtelijke ontwikkeling vanuit verschillende vakdisciplines gewerkt die allemaal met de eigen, juiste gegevens werken. Gegevens die echter soms voor meerdere uitleg vatbaar zijn en/ of consequenties hebben voor andere onderdelen van de ruimtelijke ontwikkeling. Juist daarom is het …

Nieuwsflits

ROgeo op het Provero congres! Op 2 maart 2011 organiseert Provero een congres in het Orpheus in Apeldoorn. Provero is een vereniging die de ruimtelijke ordening en de ICT dichter bij elkaar wil brengen. Door de huidige Wet ruimtelijke ordening (wro) zijn deze vakgebieden meer met elkaar verbonden en de toekomst wijst erop dat dit …

Nieuwsflits

ROgeo op het Provero congres! Op 2 maart 2011 organiseert Provero een congres in het Orpheus in Apeldoorn. Provero is een vereniging die de ruimtelijke ordening en de ICT dichter bij elkaar wil brengen. Door de huidige Wet ruimtelijke ordening (wro) zijn deze vakgebieden meer met elkaar verbonden en de toekomst wijst erop dat dit …

Nieuwsbrief winter 2009

De winter staat voor de deur De vraag naar integraal overzicht bij ruimtelijke vraagstukken is afgelopen jaar ingrijpend toegenomen. Zo hebben wij meegewerkt aan integrale opdrachten op het gebied van maatschappelijk vastgoed, locatie-onderzoek en portefeuille-analyses. Daarnaast is de nieuwe Wro van kracht waaraan in 2009 meer inhoudelijke uitvoering is gegeven. De Wro biedt gemeenten de mogelijkheid …