Nieuwsbrief zomer 2009

Een verzoek vooraf Beste relatie van ROgeo, vanaf 1 oktober 2009 mag je alleen een nieuwsbrief versturen als personen zich daar expliciet voor hebben opgegeven, “lees meer“, of klant zijn van ROgeo. Op dit moment bent u aangemeld voor het ontvangen van de ROgeo nieuwsbrief. Als u zich wilt afmelden kan dat op de website …

Nieuwsbrief zomer 2009

Een verzoek vooraf Beste relatie van ROgeo, vanaf 1 oktober 2009 mag je alleen een nieuwsbrief versturen als personen zich daar expliciet voor hebben opgegeven, “lees meer“, of klant zijn van ROgeo. Op dit moment bent u aangemeld voor het ontvangen van de ROgeo nieuwsbrief. Als u zich wilt afmelden kan dat op de website …

Methoden en technieken

Er is onderzoek gedaan om vier dynamische bronkaarten te genereren, elk met een eigen vakdiscipline. Deze bronkaarten vormen, in tegenstelling tot de exploitatieplankaart, een intern communicatiemiddel voor de communicatie tussen alle partijen die direct bij de ontwikkeling betrokken zijn. Op basis van deze bronkaarten zijn vervolgens drie combinatiekaarten, noem het weergaven, gegenereerd waarin alle dertien …

Het exploitatieplan in beeld

Betekenis van kaartmateriaal in het proces van gebiedsontwikkeling Wie zich bezighoudt met de ontwikkeling van ruimtelijke plannen, heeft heldere geografisch gebonden informatie nodig. Waar liggen de fysieke en niet-fysieke randvoorwaarden in het gebied dat ontwikkeld moet worden, hoe staat het met de aanwezige bebouwing, met welke eventuele milieubelemmeringen moet rekening worden gehouden, waar liggen leidingstraten …

Het exploitatieplan

Een exploitatieplan bestaat uit een aantal verplichte en een aantal facultatieve onderdelen. De verplichte onderdelen zijn belangrijk om tot een goed kostenverhaal te komen voor het te ontwikkelen gebied. De facultatieve onderdelen stellen de gemeente in staat om kwalitatieve eisen aan de uitvoering van voorzieningen in het te ontwikkelen gebied te kunnen stellen. Om te …

De nieuwe Wro en Grondexploitatiewet

Sinds 1 juli 2008 is de nieuwe Wro van kracht. Deze biedt gemeenten de mogelijkheid om ruimtelijke ontwikkeling te sturen en reikt de gemeenten instrumenten aan om de particuliere grondexploitatie te faciliteren. Hoofdstuk 6 van deze wet staat bekend als de Grondexploitatiewet, die ten doel strekt een toenemende transparantie en verbetering van het kostenverhaal en …