Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Start hier je eigen gebiedsdossier

De Paal

Projecten Almere

Het nieuwbouwproject De Paal in Almere, oorspronkelijk een bedrijventerrein, wordt getransformeerd tot een gemengd woon-werkgebied. Het plan omvat de mogelijkheid om woningen te creëren in leegstaande bedrijfspanden, bestaande panden uit te breiden, of bepaalde panden te slopen en nieuw te bouwen. De concept-gebiedsvisie voor De Paal bevat de spelregels voor de verhouding tussen wonen en …

Functieverandering Bedrijven/industrie

Columbuskwartier

Projecten Almere

Het nieuwbouwproject “Columbuskwartier” in Almere is een groene, duurzame en kindvriendelijke wijk. De wijk is speels opgezet met diverse gezellige pleinen en een speciaal autoluw kinderpad dat door de wijk slingert. In het Columbuskwartier vind je zowel huur-, koop- als zelfbouwwoningen.

Uitleggebied voor woningbouw

Kustzone Almere Haven

Projecten Almere

Dit plan heeft betrekking op het buitendijkse gebied van Almere Haven, dat zich uitstrekt van het Surfstrand aan de Gooimeerdijk-West tot aan de Havenkom. Het doel van dit ontwikkelingsplan is om de bouw- en gebruiksmogelijkheden voor dit specifieke gebied vast te leggen. Het ontwerpbestemmingsplan, dat de kaders van het eerder vastgestelde Ontwikkelingsplan volgt, voorziet in …

Uitleggebied voor woningbouw

Annapark

Projecten Almere

Het Annapark in Almere is volop in ontwikkeling. In dit gebied worden 200 tijdelijke woningen gerealiseerd. Deze woningen zijn bestemd voor diverse doelgroepen, waaronder woningzoekenden, buurtbewoners, mensen uit het onderwijs en mensen uit de maatschappelijke opvang. De woningen zullen ongeveer 15 jaar blijven staan. Daarnaast worden de sportvelden aan de Sas van Gentlaan verplaatst en …

Onbekend

Pampushout

Projecten Almere

Pampushout is een ambitieus nieuwbouwproject gelegen in de stad Almere. Het project omvat de ontwikkeling van een nieuwe woonwijk in een groene en natuurrijke omgeving. De wijk Pampushout wordt gekenmerkt door een diversiteit aan woningtypen, variërend van eengezinswoningen tot appartementen, waardoor het aantrekkelijk is voor een breed scala aan bewoners. Het college heeft op 9 …

Uitleggebied voor woningbouw

Europakwartier Noord

Projecten Almere

In het Europakwartier Noord, gelegen aan de oostzijde van het spoor, wordt het tweede deel van het Europakwartier ontwikkeld. Er zijn plannen voor de bouw van ongeveer 1.050 woningen, waarvan 85% eengezinswoningen en 15% appartementen. Deze woningen zullen een mix zijn van koop-, huur- en zelfbouwwoningen. Naast de al bestaande voorzieningen is er ook een …

Europakwartier Oost

Projecten Almere

In het Europakwartier Oost wordt een stedelijke en bijzonder onderscheidende wijk ontwikkeld. Deze wijk is stedelijk qua dichtheid en biedt een variatie aan woningen en bewonerssamenstelling. Er zijn plannen voor ongeveer 1.480 woningen, waarvan 70% eengezinswoningen en 30% bestaat uit appartementen en hoogbouw. Deze woningen zullen een mix zijn van koop, huur en zelfbouw.

Uitleggebied voor woningbouw

Hortus (Floriade-terrein)

Projecten Almere

Het nieuwbouwproject Hortus in Almere is gelegen op het erfgoed van de Floriade. Deze groene stadswijk biedt 660 woningen variërend van koopwoningen tot sociale huurwoningen en kadewoningen. Gelegen aan het Weerwater, wordt de wijk gekenmerkt door haar duurzaamheid, met een focus op energieopwekking, circulariteit en innovatie. Voorzieningen zoals zonnepanelen, laadpalen en een geavanceerd thermisch systeem …

Uitleggebied voor woningbouw

Oosterwold – Fase 2

Projecten Almere

Het bouwproject Oosterwold – Fase 2 in de gemeente Almere in Nederland is een omvangrijk project dat de ontwikkeling van een groot gebied aan de overzijde van de A27 omvat. Dit gebied behoort grotendeels tot de gemeente Zeewolde (2.500 ha) en voor een kleiner deel tot de gemeente Almere (500 ha). Het project wil de …

Uitleggebied voor woningbouw

Olympiakwartier West

Projecten Almere

In 2017 heeft de gemeente Almere het startsein gegeven voor de ontwikkeling van het nieuwbouwproject Zandpoort in de wijk Olympiakwartier West. Dit project wordt in samenwerking met partners Dura Vermeer, de Alliantie en Trebbe gerealiseerd. De wijk in Almere Poort zal bestaan uit ongeveer 550 woningen, waarvan 70% eengezinswoningen en 30% appartementen/hoogbouw. Deze woningen zijn …

Almere Pampus

Projecten Almere

Het nieuwbouwproject Almere Pampus is een grote gebiedsontwikkeling in de gemeente Almere, Nederland. Het project is gelegen langs de as Amsterdam Zuid – Amsterdam IJburg – Almere Pampus – Almere Centrum, in de Amsterdam Bay Area (ABA). Dit gebied kan een grote impuls geven aan de behoefte aan nieuwe woningen in de Metropoolregio Amsterdam (MRA). …

Uitleggebied voor woningbouw

Oosterwold – Fase 1

Projecten Almere

Oosterwold is een landelijk gebied gelegen tussen Almere en Zeewolde, dat geleidelijk wordt omgevormd tot een gebied voor wonen, werken en recreatie. De bewoners van Oosterwold zijn zelf verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het gebied, individueel of in samenwerking met anderen. Ze streven ernaar om dit op een duurzame, ecologische en zelfvoorzienende manier te doen. …

Uitleggebied voor woningbouw

New Brooklyn

Projecten Almere

In Almere Poort wordt het Europakwartier Oost 1 ontwikkeld, waar circa 1400 nieuwe woningen komen onder de projectnaam New Brooklyn. Het betreft een mix van koop-, vrije sector- en sociale huurwoningen. De Meent is een kenmerkend onderdeel van New Brooklyn, deze kruisvormige groene ruimte bevindt zich in het midden van de wijk. Door verhoogde straten …

Uitleggebied voor woningbouw

Nobelhorst

Projecten Almere

Almere Hout wordt de komende jaren verder uitgebreid met de nieuwbouwwijk Nobelhorst. Nu is de wijk Nobelhorst niet nieuw, maar wordt deze verder ontwikkeld met nieuwe delen. Nobelhorst bestaat al uit Het Brinkdorp, De Vallei en straks ook Het Marktdorp. In Het Marktdorp komen de buurtjes Het Dorpshart, De Eilanden of Aan het bos. Elk …

Woningbouw

Duin

Projecten Almere

In Duin worden de komende jaren een paar honderd eengezinswoningen gebouwd. Elk woningtype is speciaal voor Duin ontworpen, van een Duin Strandhuis tot eengezinswoning in de bossen met woodshed. Duin omvat straks woningen die midden in een landschap van duinen, strand en bos komen te staan. Het nieuwbouwproject DUIN in Almere omvat uiteindelijk ongeveer 3.000 …

Herontwikkeling Woningbouw

Stichtsekant Almere

Projecten Almere

Bedrijvenpark Stichtsekant ligt aan de oostzijde van Almere en biedt ruimte voor logistieke en moderne groothandelsbedrijven. Door middel van flexibele verkaveling van het terrein wordt vraaggericht ingespeeld op de wensen van bedrijven. Stichtsekant is direct gelegen aan de A27 en heeft een totale oppervlakte van 126 ha. Bedrijvenpark Stichtsekant maakt onderdeel uit van de Logistieke …

Bedrijventerrein Logistiek