Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Start hier je eigen gebiedsdossier

Spoorzone: Koldewijn locatie

Projecten Apeldoorn

De Koldewijn-locatie is een ontwikkeling die uitmaakt van het project ‘Schatkamer van Zuid’. Het plan is om op de Koldewijnlocatie 24 grondgebonden woningen te bouwen. De ontwikkeling van de Koldewijn-locatie wordt tegelijk opgepakt met de ontwikkeling van Kayersmolen-Noord.

Herontwikkeling

Kanaalzone

Projecten Apeldoorn

Het nieuwbouwproject Kanaalzone in de gemeente Apeldoorn in Nederland is een ambitieus project dat zich uitstrekt langs het Apeldoorns Kanaal. Het gebied wordt ontwikkeld tot een aantrekkelijke mix van stedelijke functies met diverse sociale en culturele activiteiten. Het project omvat nieuwbouw, hergebruik van bestaande hallen en oude panden, en een grote hoeveelheid groen​.

Herontwikkeling

Binnenstad

Projecten Apeldoorn

De binnenstad van Apeldoorn is een groot gebied waar meerdere ontwikkelingen plaatsvinden. Het gebied is aangewezen in de woondeal als belangrijk project waar circa 1000 woningen aan worden toegevoegd.

Inbreiding

Zuidrand

Projecten Apeldoorn

Het Zuidrand-project is een woningbouwinitiatief in het gebied ten zuiden van de A1, tussen de Arnhemseweg en de A50 in Apeldoorn. Dit gebied langs de snelweg A1 wordt gekenmerkt door veel groen, weilanden en hier en daar wat bebouwing. De gemeente Apeldoorn wil hier op termijn een woningbouwlocatie ontwikkelen, maar concrete, ruimtelijke plannen zijn hiervoor …

Spoorzone: Veldhuis

Projecten Apeldoorn

Het nieuwbouwproject Veldhuis in Apeldoorn is gericht op het creëren van een levendige en groene stedelijke omgeving die de kwaliteiten van de bestaande omgeving combineert met nieuw ontwikkelde functies. Het plan voor het gebied Veldhuis omvat onder andere het behoud van het industriële erfgoed, de creatie van een autoluwe wijk, en een groene openbare ruimte …

Herontwikkeling

Spoorzone: Kayersmolen-Noord

Projecten Apeldoorn

Kayersmolen-Noord is het gebied tussen de Laan van de Mensenrechten, het Kanaal, de Mezenweg en de Kayersdijk. De ambitie voor Kayersmolen Noord is een zogenaamd (hoog)stedelijk woonmilieu. De eigenaren/ontwikkelaars van Kayersmolen-Noord hebben samen een gebiedsvisie ontwikkeld met ongeveer 650 woningen. Het overgrote deel van de appartementen zal vallen in de categorie goedkope of middeldure woning. …

Bestemmingsplan Transformatie Woningbouw

Kanaalzone: Park Marialust

Projecten Apeldoorn

Park Marialust is het nieuwste deelplan van Kanaalzone Noord. Het plangebied omvat twee deelgebieden: de locatie van de voormalige Remeha fabriek en de locatie De Kwekerij. Deze locaties liggen tussen de buitenplaats Marialust en de Vlijtseweg. Het plan bestaat uit drie kleinschalige luxe appartementengebouwen met ruime appartementen. Daarnaast komen er circa 38 vrijstaande- en geschakelde …

Transformatie Woningbouw