Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Start hier je eigen gebiedsdossier

Uitbreiding Overlangel

Projecten Oss

Op twee locaties in Overlangel worden nieuwe huizen gebouwd. Op locatie van de voormalige basisschool aan de Dr. Ruijsstraat worden 9 woningen gebouwd. Aan de noordrand van het dorp worden 10 woningen aan het dorp toegevoegd. Op beide locaties betreft het grondgebonden woningen.

Inbreiding

Hofje Wilgendaal

Projecten Oss

Op voormalige sportvelden, tussen de kern van Herpen en de A50 in, wordt het Hofje Wilgendaal gerealiseerd. Het bestemmingsplan is in 2008 vastgesteld, maar de grootste ontwikkelingen hebben pas na 2020 plaatsgevonden. De laatste fases worden de komende jaren gerealiseerd in een hofjesstructuur.

Uitleglocatie

Graaf Alardstraat – Walstraat – Megen

Projecten Oss

Het plan Graaf Alardstraat – Walstraat in Megen bestaat uit vier twee-onder-één-kapwoningen, twee hoekwoningen, vier tussenwoningen, twee gelijkvloerse woningen en één vrijstaande woning. Het betreft daarmee een kleine inbreidingslocatie in Megen. Hiermee moet worden voldaan aan de woningbehoefte tot 2025.

Inbreiding

Liesdaal

Projecten Oss

Het nieuwbouwplan Liesdaal is de uitbreidingslocatie voor Maren-Kessel. In een gefaseerde opzet worden er totaal 107 woningen aan Maren-Kessel toegevoegd. Het is gelegen nabij de groene polder, maar heeft de voorzieningen om de hoek liggen.

Uitleglocatie

De Groene Beemd

Projecten Oss

Het nieuwbouwproject De Groene Beemd in Lithoijen is een aantrekkelijke ontwikkeling met zowel huur- als koopwoningen. De Groene Beemd is gesitueerd in een prachtige groene omgeving aan de noordzijde van Lithoijen, omringd door het Groenewoud, de Stuwstraat, de Langwijkstraat en de Molenweg. Het project biedt ruimte aan ongeveer 80 woningen, waarmee een breed scala aan …

Woningbouw

Dorpsvelden

Projecten Oss

De voetbalvelden van De Helleheuf in Marcharen zijn aangewezen als toekomstige woningbouwlocatie van het dorp Macharen. Doel is om hier een omgeving te realiseren waar voldoende groen in aanwezig is. De plaatselijke tennisvereniging wordt ook op een nieuwe wijze in het plangebied ingepast.

Woningbouw

Hof van Lith

Projecten Oss

In het centrum van Lith wordt de locatie van de voormalige basisschool Meander getransformeerd tot woningbouwlocatie. Op deze locatie komen 10 woningen, alle grondgebonden.

Woningbouw

Raadhuislaan Zuid

Projecten Oss

Aan de zuidzijde van het centrum van Oss ligt de Raadhuislaan. In het gebied langs het spoor, ten westen van het gemeentehuis, ligt een gebied dat herontwikkeld wordt. Het theater De Lievekamp wordt hierin ingepast en langs het spoor komt als vervanging voor het parkeerterrein een langwerpige parkeergarage. De woningen zullen zowel huur- als koopwoningen …

Herontwikkeling

Sinopel

Projecten Oss

Het Sinopel-project in de gemeente Oss in Nederland is een bouwplan dat zich bevindt op de locatie van ’t Oude Theater en Sauna Lucaya. Het project heeft plannen om ongeveer 130 woon- en koopappartementen te realiseren, inclusief een hoge woontoren. Er is echter wel bezorgdheid geuit door omwonenden, met name over de vraag of een …

Herontwikkeling

Fraterspark

Projecten Oss

Het Fraterspark, in het noorden van het centrum van Oss, is een geruime tijd gewerkt aan een nieuwe invulling van het gebied. De Nicolaasschool die in het noordoosten van het plangebied is gelegen, wordt herontwikkeld tot een plek waar circa 170 woningen moeten komen.

Herontwikkeling

’t Veld Geffen

Projecten Oss

De kern Geffen heeft een woningbehoefte van 325 tot 430 woningen tot het jaar 2035. Om aan die behoefte grotendeels te voldoen is aan de oostzijde van Geffen een plangebied afgebakend voor het realiseren van circa 310 woningen.

Woningbouw

Stationskwartier Ravenstein

Projecten Oss

Het Stationskwartier in Ravenstein is een nieuwe uitleglocatie voor woningbouw, bestaande uit de delen Sportvelden en Bendelaar. Het deelgebied Sportvelden beslaat het sportpark Den Ong en is gelegen ten zuiden van de spoorlijn Oss-Nijmegen. Deelgebied Bendelaar is gelegen ten noorden van deze spoorlijn. In circa 10 jaar tijd moeten hier ongeveer 300 woningen gebouwd worden, …

Woningbouw

Raadhuislaan Noord

Projecten Oss

Het voormalig belastingkantoor in de plaats Oss is aangewezen voor herontwikkeling. De locatie is gelegen tussen het winkelhart en het gemeentehuis van Ossen is in 2017 aangekocht door de gemeente. Na een selectieprocedure is een ontwikkelaar gekozen die voor het pand, samen met het achterliggende parkeerterrein een ontwerp heeft laten maken waar circa 200 woningen …

Herontwikkeling

Walkwartier

Projecten Oss

De locatie waar voorheen de V&D was gevestigd in het centrum van Oss is aangewezen als herontwikkelingslocatie. Er verrijst een woontoren met 131 appartementen, welke enkele meters lager zal zijn dan de Grote kerk in Oss. Daarnaast zal het gebouw plaats bieden aan winkels en cultuur, zodat het centrum van Oss een nieuwe impuls krijgt.

Herontwikkeling

Amsteleind (Oss-West)

Projecten Oss

Oss-West is de grootschalige uitbreiding van de plaats Oss. Daarmee wil de gemeente Oss invulling geven aan de ambitie om de woonfunctie van Oss te versterken. Daarbij wil het ook de woningopgaven van ‘s-Hertogenbosch en Nijmegen ondersteunen. Er moet een woonwijk komen voor circa 3000 woningen, waarbij ook de overgang naar het open buitengebied gewaarborgd …

Woningbouw

Euterpepark

Projecten Oss

Euterpelaan is nu een bedrijventerrein centraal in de plaats Oss. De gemeente Oss wil dit omvormen tot een mix van wonen en werken, waarbij de naam wordt aangepast naar Euterpepark. In het gebied moeten naar schatting 300 tot 700 woningen komen, waarbij gebouwd wordt voor zowel inwoners uit Oss als de regio. Voor bedrijven moet …

Transformatie

Vogelbuurt

Projecten Oss

De vogelbuurt is een onderdeel van Schadewijk in Oss. In deze buurt staan vooral huurwoningen van de woningcorporatie Brabantwonen. Een deel van de buurt wordt gesloopt en vervangen door nieuwbouw. In 2018 waren er plannen om ongeveer 200 nieuwe woningen te realiseren in de Vogelbuurt.

Herontwikkeling

De Piekenhoef

Projecten Oss

De Piekenhoef is een moderne nieuwe woonwijk aan de rand van Berghem en Oss. De wijk is ruim en groen opgezet met een centraal bospark, twee buurtparken en veel speelterreintjes. De Piekenhoef ligt gunstig aan uitvalswegen A50 en A59 en de dagelijkse voorzieningen zijn in de buurt. Binnen het project De Piekenhoef worden ongeveer 1500 …

Woningbouw