Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Start hier je eigen gebiedsdossier

De Groote Wielen

Projecten 's Hertogenbosch

Ten noorden van Rosmalen wordt de komende jaren flink uitgebreid met de nieuwbouwwijk De Groote Wielen. Het projectgebied is gelegen tussen de Maas en Rosmalen-noord, ten oosten van de snelweg A2. Totaal zullen er 8.200 woningen komen in De Groote Wielen. De wijk wordt in drie fasen gerealiseerd en is al gedeeltelijk opgeleverd. Er worden …

Bestemmingsplan Woningbouw

Station Oost

Projecten 's Hertogenbosch

In de gemeente ‘s-Hertogenbosch is er een aanzienlijke behoefte aan nieuwe woningen, en het gebied rondom station Oost biedt ruimte voor de realisatie van ongeveer 1.800 tot 2.100 woningen. Het doel is om een levendige stadswijk te creëren die zich bevindt te midden van unieke historische stadswijken, bedrijventerreinen en naoorlogse uitbreidingswijken. Er wordt gestreefd naar …

Uitleglocatie

Gasthuiskwartier

Projecten 's Hertogenbosch

Op het terrein van het voormalige Groot ZiekenGasthuis verschijnt het Gasthuiskwartier. Een bijzondere nieuwe stadswijk, tussen het oude centrum en de Zuid-Willemsvaart. Dit project wordt ontwikkeld door MWPO, AM, Heijmans Vastgoed B.V. en Bouwbedrijf Pennings.

Woningbouw

De Lanen

Projecten 's Hertogenbosch

Ten noorden van Rosmalen komt een nieuw woningbouwproject De Groote Wielen. De Lanen maakt deel uit van de wijk de Groote Wielen. Het gebied van De Lanen ligt tussen de Maas en de waterplas. De Lanen is volop in ontwikkeling en er zullen de komende jaren ongeveer 730 nieuwe woningen gerealiseerd worden. Zowel in verschillende …

Woningbouw

Heesch West

Projecten 's Hertogenbosch

Heesch West is gelegen aan de A59 tussen Oss en ’s Hertogenbosch. Heesch West biedt vestigingsmogelijkheden voor onder meer zeer grootschalige logistiek en bedrijvigheid in de sectoren bouw en circulaire economie. Heesch West heeft als ambitie het meest duurzame bedrijventerrein van Brabant te worden. In totaal heeft Heesch West 80 ha uitgeefbare grond ter beschikking. …

Bedrijventerrein Logistiek