Het nauwkeurig bepalen van het gebied is de eerst stap. De editor toont standaard heel Nederland. U kunt in zoomen om snel naar een plaats te gaan.

Wijzigingen aan de grens worden alleen opgeslagen nadat u op de knop Opslaan hebt gedrukt.

Als u ingezoomd bent kunt u met de functie Klik perceel per perceel selecteren. Deze worden dan toegevoegd aan het gebied.

Met de functie Lijnen worden alle percelen geselecteerd die geraakt worden door de getekende lijn.

Met de functie Polygoon worden alle percelen geselecteerd die geraakt of omsloten worden door het getekende polygoon.

Met de functie Vrij kunt u vrij tekenen, de percelen kun hiermee doorsneden worden.

Voor de functies, Lijnen, Polygoon, Vrij geldt dat deze standaard in de selecteer modus staan. De functies werken in de deselecteer modus het zelfde alleen worden dan de percelen c.q. getekend grens van het reeds gevormde gebied af gehaald.

Kom je er niet uit, Bel ons. 088700600, onze collega’s helpen u graag.