ROgeo Basiskaart

De Basiskaart geeft een eenduidig en betrouwbaar ruimtelijk beeld van de situatie voor aanvang van het project. Alle wegen, gebouwen en waterlopen staan er exact op aangegeven. De ROgeo Basiskaart maakt inzichtelijk welke bestaande structuren gehandhaafd kunnen/moeten worden en welke eventueel moeten wijken, maar beantwoordt ook de basaalste vraag: waar ligt wat?

Bronkaart 2
De ROgeo Basiskaart is tevens een gesloten oppervlakteanalyse op basis van de huidige situatie. Zo kan bijvoorbeeld het aantal vierkante meter te slopen worden bepaald. Deze kaart ligt ook ten grondslag aan de watertoets en wordt gebruikt om de gebruiksruimte van bestaande zoneringen te bepalen.