De basis op orde voor gebiedsgerichte taxaties of het ramen van de sloopkosten.

ROgeo brengt alle oppervlakte en volumes van de bestaande situatie en de bebouwing duidelijk en snel in beeld.

Oppervlaktes snel in beeld en getal

De oppervlaktes van terreinen, gebouwen, wegen en waterlopen snel voor handen.

Alle functie van bestaande gebouwen

Een totaal beeld van alle adressen met bijbehorende gebruiksfunctie per gebouw.

Direct de volumes van gebouwen

Alle volumes van alle bestaande panden per perceel, per adres per eigenaar.

“Wij gebruiken de Basisregistratie Grootschalige Topografie, adressen en het actueel hoogte bestand.”

  • De oppervlakten voor het opstellen van sloopramingen voor de grondexploitatie.
  • Dag actuele informatie voor het taxeren van meerde objecten in lijst en beeld.
  • De verhouding groen, water en verhard als basis voor de watertoets.
  • Het volume van de bebouwing voor studies naar de bebouwde omgeving.

Vraag een Demo aan

“Er werd goed meegedacht over hetgeen wij in het systeem wilden hebben staan. De uitvoering ging altijd heel snel”, 
-Hans Hendriks.

De basiskaart geeft een actueel beeld voor aanvang van het project.

De Basiskaart geeft een eenduidig en betrouwbaar ruimtelijk beeld. Alle wegen, gebouwen en waterlopen staan er exact op aangegeven. Maak inzichtelijk welke bestaande structuren gehandhaafd worden en welke eventueel moeten wijken, maar beantwoordt ook de meest voor de hand liggende vraag: waar ligt wat?    Of bel 0887006000

    De basis op orde met de combinatie van bestaand en 3D

    De ROgeo Basiskaart is tevens een gesloten oppervlakteanalyse op basis van de huidige situatie. Zo kan bijvoorbeeld het aantal te slopen vierkante meters worden bepaald. Deze kaart ligt ook ten grondslag aan de watertoets en wordt gebruikt om de gebruiksruimte van bestaande zoneringen te bepalen. ROgeo heeft veel ervaring en zorgt dat u snel met de juiste informatie aan de slag kunt.