Bestaande situatie

Vraag een Demo aan

Ruimtegebruik snel in beeld en getal

Zelf percelen combineren met bestemmingen, de gebouwen en de bestaande situatie.

Alle functie van bestaande gebouwen

Direct een totaal beeld van alle vastgestelde bestemmingsplannen van alle bestemmingsplannen

Direct in zicht in volumes van gebouwen

All functie’s over adressen en gebouwen centraal beschikbaar en digitaal raadpleegbaar.

Wij gebruiken de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) dit is een digitale kaart van Nederland waarop gebouwen, wegen, waterlopen, terreinen en spoorlijnen eenduidig zijn vastgelegd. De kaart is op 20 centimeter nauwkeurig en bevat veel details, zoals je die in de werkelijkheid ook ziet. Denk aan bomen, wegen, gebouwen, kortom: de inrichting van de fysieke omgeving.

De Basiskaart geeft een eenduidig en betrouwbaar ruimtelijk beeld van de situatie voor aanvang van het project. Alle wegen, gebouwen en waterlopen staan er exact op aangegeven. De ROgeo Basiskaart maakt inzichtelijk welke bestaande structuren gehandhaafd kunnen/moeten worden en welke eventueel moeten wijken, maar beantwoordt ook de meest voor de hand liggende vraag: waar ligt wat?

“Er werd goed meegedacht over hetgeen wij in het systeem wilden hebben staan. De uitvoering ging altijd heel snel”, 
-Hans Hendriks.Of bel 0887006000

De basis op orde met de combinatie van bestaand en 3D

De ROgeo Basiskaart is tevens een gesloten oppervlakteanalyse op basis van de huidige situatie. Zo kan bijvoorbeeld het aantal te slopen vierkante meters worden bepaald. Deze kaart ligt ook ten grondslag aan de watertoets en wordt gebruikt om de gebruiksruimte van bestaande zoneringen te bepalen. ROgeo heeft veel ervaring en zorgt dat u snel met de juiste informatie aan de slag kunt.