ROgeo Functiekaart

Meten is weten. Bij het proces van rekenen en tekenen is altijd haast. De dynamiek van de planvorming en het tijdpad laten soms niet toe een gedegen oppervlakteanalyse te doen. ROgeo is expert in het maken van oppervlakteanalyses en doet dit foutloos en binnen de gestelde tijd. Het maakt niet uit hoe groot en complex het plan is, ROgeo is in staat dit te splitsen naar kosten en baten.

Bronkaart 4
De ROgeo Functiekaart is een gesloten oppervlakteanalyse op basis van een stedenbouwkundige visie of stedenbouwkundig ontwerp. Deze kaart stelt u in staat om het ruimtegebruik van een gebied nauwkeurig te bepalen en te monitoren.

Een noot
Er zijn drie soorten functiekaarten. Een functiekaart op basis van aannames, welke wordt gebruikt bij haalbaarheidsstudies, is gebaseerd op omgevingsfactoren zoals eigendommen, kabels en leidingen, de geluidsnormen en lichthinder. Bij het opzetten van een grondexploitatie maakt ROgeo een grondgebruikskaart op basis van vlekken, hoofdstructuren, buitenbeschouwing en te handhaven. Daarnaast kan een grondgebruikskaart ook op een bestemmingsplankaart of stedenbouwkundig ontwerp gebaseerd worden. Naarmate het plan vordert, wordt er steeds meer informatie toegevoegd waardoor de grondgebruikskaart een steeds sterker toetsend karakter krijgt en ook de basis vormt voor de exploitatieplanberekening.