Zelden is een te ontwikkelen gebied een wit laken.

Er is altijd wel een leiding, een milieucontour of een weg die voorwaarden stelt aan de fasering en realisatie van uw project. Breng ze helder in beeld bij aanvang.