Nieuwsbrief winter 2010

Geachte relatie,

Zoals beloofd, bij deze onze eerste mailing in de nieuwe stijl. Hierin aandacht voor recente ontwikkelingen binnen ROgeo, onze Planviewer, verschillen in oppervlakte bij percelen, informatiemanagement en een blik vooruit.

Ik wens u veel leesplezier, en reacties zijn uiteraard van harte welkom!

Met vriendelijke groet,

Tjeerd Kooy

Recente ontwikkelingen

Ook dit jaar heeft ROgeo – ondanks de economische situatie – een groei mogen doormaken. Het betreft weliswaar een lichte groei, maar we zijn weer twee collega’s rijker en hebben onze kennis mogen toepassen op talloze projecten. Om inzicht te geven in onze activiteiten, plaatsen we daar informatie over op onze website, bijvoorbeeld in ons portfolio.


Daarnaast hebben we een pagina aangemaakt waarop we onszelf persoonlijk voorstellen, zodat u precies weet wie er aan de andere kant van de lijn zit wanneer u ons belt. U vindt ons op de speciale medewerkerspagina.

Planviewer

Bestemmingsplannen worden doorgaans pas openbaar gemaakt wanneer ze afgerond zijn. Echter, ook in de ontwikkelingsfase is het wenselijk dat een bestemmingsplan eenvoudig ingezien kan worden door meerdere partijen. Daarom heeft ROgeo de Planviewer ontwikkeld: een online applicatie waarmee betrokken partijen van een bepaald bestemmingsplan hier eenvoudig inzicht in kunnen verkrijgen.

Daarmee ondersteunt Planviewer de communicatie tussen bijvoorbeeld de GIS (Geografisch Informatiesysteem)-tekenaar die het grafische gedeelte van het plan verzorgt en de planjuristen die de teksten en regels opstellen. Ook de communicatie tussen het uitvoerende bureau en de opdrachtgever wordt hiermee vereenvoudigd.

Bijkomende voordelen van dit platform zijn dat het efficiënter en dus voordeliger is voor gemeentes: een plan hoeft niet meer door een medewerker handmatig te worden verwerkt, dit doet de software. Daarnaast hoeven burgers geen software te installeren om de plannen in te zien, dit gebeurt allemaal online.

Tot slot is de gebruikersinterface een stuk vriendelijker dan bestaande oplossingen. Een aantal gemeentes maakt er daarom al met veel plezier gebruik van. Klik hier voor een voorbeeld.

Oppervlakteverschillen bij percelen

De op locatie gemeten oppervlakte van een perceel wijkt af van de oppervlakte die in het kadastraal uittreksel is vermeld. Dit is in principe altijd zo, tenzij er recent een hermeting van het kadaster heeft plaatsgevonden. Zeker wanneer ruimtegebruik per fase en per partij als resultaat uit een geografische analyse moet volgen, kan dit tot problemen leiden. De centrale vraag is daarom ook: hoe dienen we hiermee om te gaan?

Er zijn verschillende mogelijkheden:

Optie 1
Het gehele gebied opnieuw laten inmeten door het Kadaster. Het voordeel van deze methode is dat de administratieve waarden en de gemeten waarden overeenkomen en dat de kwestie daarmee voorgoed uit de wereld is.

Optie 2
De gemeten waarde hanteren en enkel een schriftelijke notitie bijvoegen waaruit blijkt dat de waarden af kunnen wijken van de administratieve waarden. Bijvoorbeeld:

De vermelde oppervlakten op kaarten die in de bijlage van dit exploitatieplan zijn verwerkt, kunnen afwijken van de gebruikte oppervlakten van de percelen in het rekenmodel.

Een voordeel van deze optie is dat de gemeten oppervlaktes op de kaartbeelden kunnen blijven staan.

Optie 3
Rekenen met relatieve waarden. Daarbij wordt de verhouding tussen de administratieve en de gemeten oppervlaktes van een perceel bepaald en vervolgens toegepast op de verschillende delen ervan. In formulevorm:

Oppervlakte van een deel = (Administratieve waarde van het geheel / Gemeten waarde van het geheel) * Gemeten waarde van een deel

Welke van de bovenstaande mogelijkheden toegepast wordt, besluiten we altijd in overleg met onze klant.

Informatiemanagement

De waterspiegel van de zee aan informatie om ons heen blijft stijgen. Dit geldt ook voor geografische informatie. Daarom is het prettig als iemand de moeite neemt om deze informatie te verzamelen en vooral te ordenen.

ROgeo kan dat voor u doen in een DMS, een online platform waar betrokken partijen alle kaarten en basisinformatie van een bepaald project kunnen inzien, delen en volgen. Zo hoeft u geen dubbel werk te doen, en wordt u automatisch op de hoogte gebracht van wijzigingen die andere partijen aanbrengen.

Het platform bestaat inmiddels twee jaar en het is erg succesvol. Als u uw informatie ook via DMS wilt organiseren, kunnen wij deze dienst voor u hosten en volledig naar uw wensen inrichten. U koopt dus geen product, maar een oplossing die effectief en veilig is, met flexibele kosten.

Een blik vooruit

Op het gebied van exploitatieplannen heerst een groot gebrek aan standaardisering als het gaat om het gebruik van kaartmateriaal. Deze lijst van exploitatieplannen toont aan dat er met name weinig structuur en samenhang zit in de manier waarop grondgebruikkaarten vormgegeven zijn. ROgeo zet zich in voor een strakkere lijn hierin: in de tien projecten waar wij het afgelopen jaar aan bijgedragen hebben, is te zien dat er meer eenduidigheid is ontstaan.

Ons streven is om deze ontwikkeling in 2011 voort te zetten. Zo zullen kaartbeelden die voor een exploitatieplan benodigd zijn, snel op te leveren zijn en een duidelijke, strakke opmaak hebben. Dat is tenslotte onze specialiteit!

Tot slot willen we van deze gelegenheid gebruik maken om u alvast het allerbeste te wensen voor 2011. We hopen dat u een prettige jaarwisseling heeft, en dat we u ook na alle feestelijkheden weer van dienst mogen zijn!

Door rogeo