Nieuwsbrief winter 2011

Geachte relatie,

Het jaar 2011 loopt weer op zijn eind, hetgeen voor ons reden is om u weer op de hoogte te brengen van de ontwikkelingen bij ROgeo.
Daarnaast informeren we u over de stand van zaken van exploitatieplannen en over nieuws uit het werkveld.
Met vriendelijke groet,


Tjeerd Kooy

Recente ontwikkelingen

Na ruim 4 jaar op de 1e verdieping van het WTC in Arnhem te hebben gezeten zoekt ROgeo het hogerop.
ROgeo is begin december verhuisd naar de 4e verdieping in hetzelfde gebouw van het WTC in Arnhem.
Planviewer is met ROgeo meeverhuisd naar de 4e verdieping.
Planviewer is begonnen als een onderdeel van ROgeo en sinds 1 september een zelfstandige B.V..
In onze nieuwe werkomgeving zijn beide partijen weer volledig operationeel en in staat uw vragen te beantwoorden.

Exploitatieplannen

Door de huidige economische situatie en de gevolgen daarvan is de wereld van de ruimtelijke ordening volop in beweging.
Er vinden vele ontwikkelingen plaats, waarbij oude bouwplannen worden aangepast naar nieuwe wensen en eisen.
Vastgestelde exploitatieplannen dienen daardoor bij de herziening veelal grondig te worden aangepast.
Het herziene exploitatieplan dient het resultaat te zijn van een lopend proces, waarbij gedurende de looptijd van het project de veranderingen ten opzichte van het vastgestelde exploitatieplan worden bijgehouden.
Hierdoor wordt tijdig voldaan aan wettelijke verplichtingen en wordt voorkomen dat de herziening op het laatste moment in elkaar moet worden gezet.
ROgeo heeft de afgelopen tijd weer veel ervaring opgedaan met betrekking tot het maken van het kaartmateriaal voor exploitatieplannen en adviseert u daar graag in.

Integraal informatiemanagement

Integraal informatiemanagement is en blijft de belangrijkste pijler van ROgeo.
Door de belangrijkste informatiestromen van diverse disciplines op een juiste manier met elkaar te combineren, ontstaat waardevolle projectinformatie en kunnen keuzes worden gemaakt vanuit overzicht en de juiste context.
De projectinformatie kan ingezet worden gedurende het gehele ontwikkelingsproces.
Voor informatievoorziening aan de burger, maar ook als verantwoording.
Zonder informatiemanagement ontstaat inefficiëntie wat mogelijk kan leiden tot onevenwichtige besluitvorming.
Het juiste middel om in ruimtelijke projecten tot kostenbesparing te komen is het inzetten van informatiemanagement.
In de huidige economische situatie zijn tal van projecten juist hier naar op zoek. ROgeo ondersteunt u hierbij graag.

Twitter

Sinds enkele maanden houdt ROgeo een Twitteraccount bij.
Hier worden regelmatig twitterberichten op geplaatst, ook wel tweets genoemd.
De tweets zullen betrekking hebben op geo-informatie en zaken die gerelateerd zijn aan ROgeo.
Het Twitteraccount is te vinden onder @ROgeobv: Bekijk hier ons account en volg ons nu op Twitter!

PDOK

PDOK, hetgeen staat voor ‘publieke dienstverlening op de kaart’, is een project dat ten doel heeft om geo-informatie voor overheidsorganisaties te verzamelen en weer aan te bieden.
Vanwege het voornemen van het kabinet om meer overheidsinformatie als ‘open data’ beschikbaar te stellen komt meer informatie ‘gratis’ beschikbaar.
Dit zal effect hebben op diverse soorten topografische gegevens die via webportalen of via een downloadfunctionaliteit beschikbaar zijn gesteld.
In de komende tijd zal er meer duidelijkheid komen in welke vorm de data gratis beschikbaar wordt gesteld.
Wij zullen u daarvan berichten in de blog en in toekomstige nieuwsbrieven.

Een blik vooruit

Zo vlak voor het einde van het jaar wenst ROgeo u fijne feestdagen, een prettige jaarwisseling en een voorspoedig en gezond 2012 toe.
In dat jaar hopen wij u weer tegen te komen in het werkveld en weer een vruchtbare samenwerking te mogen genieten.

Met vriendelijke groet,

De medewerkers van ROgeo

Wilt u zich aanmelden voor de ROgeo nieuwsbrief?
Volgt u dan deze link en vul het formulier in.
U zult vervolgens in de toekomst de nieuwsbrief ontvangen.

Door rogeo