Nieuwsbrief zomer 2010

Beste relatie van ROgeo,

Ruimtelijke ontwikkeling kan niet zonder geo-informatie, maar in de praktijk wordt er bij ruimtelijke ontwikkeling vanuit verschillende vakdisciplines gewerkt die allemaal met de eigen, juiste gegevens werken. Gegevens die echter soms voor meerdere uitleg vatbaar zijn en/ of consequenties hebben voor andere onderdelen van de ruimtelijke ontwikkeling. Juist daarom is het van belang te werken met eenduidige geo-informatie waarmee alle medewerkers binnen het project, maar ook de stakeholders daarbuiten, goed kunnen werken. Om dit te bereiken is er een objectieve partij nodig die in een vroeg stadium van ruimtelijke ontwikkeling voor iedereen alle planologische, juridische, financiële en civiele informatie verzamelt en helder in kaart brengt. Dit is precies de kern van ROgeo.

Met vriendelijke groet,

Directie van ROgeo,

Planviewer

www.planviewer.nl de webbased GML-viewer
Deel uw conceptbestemmingsplannen conform nieuwe Wro met de webbased GML viewer. Met Planviewer kunt u het digitale plan in een eigen omgeving, middels het internet raadplegen en optimaal communiceren met groepen. Denk aan inspraak, raad en college, maar ook de betrokken specialisten die eraan werken kijken altijd naar dezelfde verbeelding en planregels. Planviewer biedt u de mogelijkheid het systeem volledig naar uw hand te zetten. Het is een schaalbare applicatie waarin de verschillende bouwstenen onder een rechtenstructuur gehangen kunnen worden. Dit systeem is gebaseerd op de nieuwste ontwikkelingen op webbased-gebied, alles is gebouwd met open standaaren. Dit kunt u lezen op de website www.planviewer.nl

Ecomotive

Duurzaamheid staat hoog in het vaandel van ROgeo. ROgeo helpt niet alleen in de ruimtelijk ontwikkeling duurzaamheid te realiseren maar investeert zelf ook in duurzaamheid.  Steeds meer zijn de medewerkers van ROgeo buiten de deur. De klanten van ROgeo hebben graag een geo-specialist bij hun op locatie zodat ze optimaal van de kennis kunnen profiteren. Dit fenomeen resulteerde in een mobiliteitsvraagstuk. Om het mobiliteitsprobleem van ROgeo op te lossen, heeft ROgeo een milieuvriendelijke auto aangeschaft. Medewerkers van ROgeo die buiten de deur gaan, hebben vanaf oktober de Seat Ibiza Ecomotive tot hun beschikking. Het verbruik van deze auto is slechts 1 op 29, de uitstoot is maar 89 gram CO2 en een start/stop systeem zorgt voor nog meer bezuinigingen.

Ontstaan planviewer

De ROgeo BV heeft voor het eerst op een beurs gestaan. Afgelopen april heeft ROgeo een stand gehad op Overheid en ICT. Het thema van de stand was www.planviewer.nl. Alle medewerkers hebben hun steentje bijgedragen aan het succes van de beurs. Rogeo bedankt hierbij ieder die de stand bezocht heeft. Planviewer is ontstaan uit behoeften om de communicatie te verbeteren bij gebiedsontwikkeling. Twee belangrijke producten binnen de gebiedsontwikkeling zijn het bestemmingsplan en het exploitatieplan. Door de digitale paragraaf uit de nieuwe Wet ruimtelijke ordening heeft er standaardisatie plaatsgevonden voor het bestemmingsplan, hierdoor zijn bestemmingsplannen nu  beter vergelijkbaar en toegankelijk. Planviewer wordt als handelsnaam gevoerd door ROgeo B.V., gespecialiseerd in ruimtelijke onderbouwingen van grondexploitaties en exploitatieplannen.

Viewer en DMS

ROgeo heeft diverse klantomgevingen opgezet met een DMS en een projectviewer. In de viewer is geografische informatie uit het ROgeo informatiesysteem samengebracht tot een logische reeks themakaarten, die naar wens van de gebruiker aangepast kan worden door kaartlagen aan of uit te zetten. De reeks themakaarten is volgens een vast stramien opgebouwd en is door ROgeo gebaseerd op een algemene informatiebehoefte die binnen ruimtelijke projectorganisaties bestaat. In het DMS kunt u de metadata van het bestanden vinden, zoals de stedenbouwkundige ontwerpen of de bestemmingsplannen. Het DMS biedt de mogelijkheid om bestanden of mappen te ‘volgen’. Dit houdt in dat wanneer er iets in of aan het bestand of map wordt gewijzigd u hiervan een melding ontvangt.

Zomer 2010

Sommigen zijn misschien al weg en voor anderen duurt het misschien nog een paar weken, maar ROgeo wenst iedereen een fijne zomervakantie. Rust lekker uit en geniet van de vrije dagen met je familie en vrienden. Bedankt voor alle prettige samenwerkingen van het afgelopen jaar en we zien de tweede helft van 2010 met veel vertrouwen tegemoet.

Met vriendelijke groet,

De medewerkers van ROgeo

Door rogeo