Nieuwsflits Oktober 2011

ROgeo spreekt op de Provero bijeenkomst

Op 10 november 2011 vindt er een bijeenkomst plaats van de vereniging Provero in het provinciehuis van Arnhem. Provero is een vereniging voor geïnteresseerden van digitalisering binnen de ruimtelijke ordening. Er zullen die dag meerdere presentaties gehouden worden, waaronder een presentatie van ROgeo. Tjeerd Kooy zal daar spreken over het instrument exploitatieplan en hoe geo-informatie daar een rol in kan spelen. Door de nodige ervaring die ROgeo heeft met exploitatieplannen, is het bekend met de wensen en behoeften die spelen bij het opstellen van een exploitatieplan. Zo komt onder andere aan bod het kaartmateriaal dat als facultatief wordt benoemd.  Deze  facultatieve onderdelen kunnen wel als aanvulling dienen en de transparantie van het exploitatieplan versterken. Hierbij moet gedacht worden aan de grondgebruikskaart, een kaart met wooncategorieën en een verwervingskaart. Deze kaarten kunnen niet gemaakt geworden zonder dat er kennis is van diverse vakgebieden en hoe deze te combineren valt. In de presentatie op de bijeenkomst van Provero zal nader op deze onderwerpen in worden gegaan.

Bekijk hier het programma.

Door rogeo