Nieuwsflits

ROgeo op het Provero congres!

Op 2 maart 2011 organiseert Provero een congres in het Orpheus in Apeldoorn. Provero is een vereniging die de ruimtelijke ordening en de ICT dichter bij elkaar wil brengen. Door de huidige Wet ruimtelijke ordening (wro) zijn deze vakgebieden meer met elkaar verbonden en de toekomst wijst erop dat dit steeds meer gaat gebeuren. Het congres heeft als thema meegekregen: De juiste koers? Tijdens het congres zijn er lezingen en workshops en daarnaast is er een beurs. ROgeo zal op het congres aanwezig zijn met een stand om zo haar producten onder de aandacht te brengen. ROgeo biedt meerdere producten waarmee de kansen die ICT biedt zijn te benutten. Met name op procesmatig gebied bij het tot stand komen van een ruimtelijk plan. Hierbij zal ook ingegaan worden op wettelijke digitaliseringsverplichtingen en de verplichtingen rondom het exploitatieplan.

Voor meer informatie over het congres, zie www.provero.nl

Door rogeo