Exploitatieplan & Kaartbijlagen

Wat is het belang van kaarten bij het exploitatieplan? Goed ruimtelijk inzicht stelt ons in staat om de inhoud van het exploitatieplan te begrijpen. Door gegevens op correcte wijze weer te geven ontstaat er een solide basis voor het verhalen van kosten. Voor specifieke onderdelen worden afgeleide kaarten gemaakt om nog meer ruimtelijk inzicht te verschaffen voor betrokken partijen.

De oppervlaktes dienen te corresponderen met de exploitatieopzet. Sinds de inwerkingtreding van de grondexploitatiewet zijn er al veel exploitatieplannen opgesteld. De exploitatieplankaart wordt als enige verplicht vermeld door de wet. De grondgebruikskaart wordt als facultatief in de wet genoemd. Ervaring leert dat aanvullende kaartbijlagen bijdragen aan een duidelijk exploitatieplan.

Hoe komt de begrenzing van het gebied tot stand?

Bij het opstellen van de begrenzing dienen diverse onderdelen in acht te worden genomen. Zoals het onderliggend bestemmingsplan en de eigendomssituatie. De exploitatieplankaart vormt daarna de basis voor alle andere kaartbijlagen. De grondgebruikskaart laat de toekomstige onderverdeling zien tussen toekomstig openbaar en uitgeefbaar. Door het grondgebruik te combineren met de eigendomsgegevens, ontstaat er een overzicht dat gebruikt wordt voor de exploitatiebijdrage per baathebbende.

 “ROgeo is een zeer prettige en betrouwbare samenwerkingspartner. Zeker waar het onze samenwerking betreft bij het opstellen van exploitatieplannen en het maken van kloppende berekeningen.”
-Robbie van Bladel    Of bel 0887006000

    Informatiebeheer
    Het opstellen, combineren en beheren van geo-informatiegegevens voor het exploitatieplan is een van de speerpunten van ROgeo. ROgeo heeft hiervoor methodes ontwikkeld waardoor op een snelle en correcte wijze gegevens worden verwerkt tot producten die als kaartbijlagen voor het exploitatieplan kunnen dienen. Het beheer is een belangrijk onderdeel tot de herleidbaarheid van brongegevens van de exploitatieplankaart, maar bovenal benodigd voor de jaarlijkse actualiseringsverplichting voor het gehele exploitatieplan.