Exploitatieplan: Vastleggen & Onderbouwen

Met goed ruimtelijk inzicht begrijpen wij de inhoud van het exploitatieplan.

Ervaring leert dat aanvullende kaartbijlagen bijdragen aan een duidelijk exploitatieplan. Aangezien het exploitatieplan een juridisch document is, is het aan te bevelen om alle zaken die effect hebben op de ruimtelijke indeling in het plangebied te visualiseren. Dit dient volledig afgestemd te zijn met het gekoppelde bestemmingsplan.

Data opslag encyclopedie gegevens

Anterieur

Goed onderbouwd een overeenkomst aangaan met behulp van een schaduwberekening.

Posterieur

Overeenkomst sluiten binnen de door de gemeenteraad vastgestelde kaders.

Exploitatieplanbijdrage

Kostenverhaal bepalen op basis van bouwaanvraag.

 “ROgeo is een zeer prettige en betrouwbare samenwerkingspartner. Zeker waar het onze samenwerking betreft bij het opstellen van exploitatieplannen en het maken van kloppende berekeningen.”
-Robbie van Bladel

Exploitatieplan & Kaartbijlagen

Wat is het belang van kaarten bij het exploitatieplan? Goed ruimtelijk inzicht stelt ons in staat om de inhoud van het exploitatieplan te begrijpen. Door gegevens op correcte wijze weer te geven en te combineren ontstaat er een solide basis voor het kostenverhaal. Voor locatie-specifieke onderdelen worden afgeleide kaarten gemaakt om nog meer ruimtelijk inzicht te verschaffen voor betrokken partijen.

De oppervlaktes dienen te corresponderen met de exploitatieopzet en taxatie inbrengwaarden. Volgens de grondexploitatiewet wordt de exploitatieplankaart als enige verplicht gesteld. De ruimtegebruikskaart en verwervingskaart worden als facultatief in de wet genoemd. Ervaring leert dat aanvullende kaartbijlagen bijdragen aan een duidelijk exploitatieplan.

Hoe komt de begrenzing van het gebied tot stand?

Bij het opstellen van de begrenzing dienen diverse onderdelen in acht te worden genomen. Zoals het onderliggend bestemmingsplan en toekomstige bouwmogelijkheden. De exploitatieplankaart vormt daarna de basis voor alle andere kaartbijlagen. De ruimtegebruikskaart laat de toekomstige onderverdeling zien tussen openbaar en uitgeefbaar. Door het ruimtegebruik te combineren met de eigendomsgegevens, ontstaat er een overzicht dat gebruikt wordt voor de exploitatiebijdrage per gerechtigde.    Of bel 0887006000

    Informatiebeheer
    Het opstellen, combineren en beheren van geo-informatiegegevens voor het exploitatieplan is een van de speerpunten van ROgeo. ROgeo heeft hiervoor methodes ontwikkeld waardoor op een snelle en correcte wijze gegevens worden verwerkt tot producten die als kaartbijlagen voor het exploitatieplan kunnen dienen. Het beheer is een belangrijk onderdeel tot de herleidbaarheid van brongegevens van de exploitatieplankaart, maar bovenal benodigd voor de jaarlijkse actualiseringsverplichting voor het gehele exploitatieplan.