Kostenverhaal: Vastleggen & Onderbouwen

Met goed ruimtelijk inzicht begrijpen wij de inhoud van het publiekelijk vastleggen van kostenverhaal. Ervaring leert dat aanvullende kaartbijlagen bijdragen aan een duidelijk kostenverhaal.

Kostenverhaalsregels maken deel uit van het juridische document Omgevingsplan. Daarom is het aan te bevelen om alle zaken die effect hebben op de ruimtelijke indeling in het plangebied te visualiseren. Dit dient volledig afgestemd te zijn met de bijbehorende regels voor de ruimtelijke ontwikkeling.

Anterieur

Goed onderbouwd een overeenkomst aangaan met behulp van een schaduwberekening.

Posterieur

Overeenkomst sluiten binnen de door de gemeenteraad vastgestelde kaders.

Bijdragen aan kostenverhaal

Kostenverhaal bepalen op basis van bouwaanvraag.

Kostenverhaal & Kaartbijlagen

Wat is het belang van kaarten bij kostenverhaal? Goed ruimtelijk inzicht stelt ons in staat om de inhoud van het kostenverhaal te begrijpen. Door gegevens op correcte wijze weer te geven en te combineren ontstaat er een solide basis voor het kostenverhaal. Voor locatie-specifieke onderdelen worden afgeleide kaarten gemaakt om nog meer ruimtelijk inzicht te verschaffen voor betrokken partijen.

De oppervlaktes dienen te corresponderen met de kostenverhaalberekeningen en taxatie inbrengwaarden. Een groot aantal elementen krijgt vervolgens een plaats in het gemeentelijk omgevingsplan, waarmee een ontwikkeling mogelijk wordt gemaakt. Ervaring leert dat aanvullende kaartbijlagen bijdragen aan een duidelijk kostenverhaal.

Hoe komt de begrenzing van het gebied tot stand?
Bij het opstellen van de begrenzing dienen diverse onderdelen in acht te worden genomen. De toekomstige bouwmogelijkheden zijn de grootste factor. De afbakening vormt daarna de basis voor alle andere kaartbijlagen. De ruimtegebruikskaart laat de toekomstige onderverdeling zien tussen openbaar en uitgeefbaar. Door het ruimtegebruik te combineren met de eigendomsgegevens, ontstaat er een overzicht dat gebruikt wordt voor de kostenverhaalbijdrage per gerechtigde.

Cases van projecten met impact

Rogeo staat voor Ruimtelijke ontwikkeling en geo-informatie, en maakt het mogelijk om reëler te begroten en te beslissen.

Wij zetten data uitzondelijk efficient om naar een juridische visuele weergave van de werkelijkheid. Innovatief, toegangkelijk en betrouwbaar.

Wij zijn er voor overheden, adviesbureau’s, planeconomen, juristen en taxateurs. 

Rogeo is officieel partner van Ninox

deel deze pagina op: 

© Rogeo B.V. Disclaimer PrivacyverklaringWebdesign: Ontwerpstudio Dot by dot