Stadsblokken-Meinerswijk is een uiterwaardengebied in het hart van Arnhem. Het ligt tegenover het centrum van Arnhem, aan de zuidelijke oever van de Nederrijn en is ongeveer 300 hectare groot. 

Op Stadsblokken en Meinerswijk verrijst een uiterwaardenpark met ruimte voor natuur, wonen en recreatie. Er komt een nevengeul, een passantenhaven en het gebied wordt autoluw. Er ontstaat één groot aaneengesloten natuurgebied langs de Rijn, van de Sacharovbrug tot net voorbij de Spoorbrug bij Schuytgraaf. Tussen het park en de Rijn komen maximaal 430 woningen. 

Locatie: Gemeente Arnhem 

Type: herstructurering 

Type: Natuurontwikkeling 

Type: Woningbouw 

Status: Voorontwerp

Verwachte oplevering: 2023

Aantal woningen: 430

Bekijk viewer