De Achtersluispolder is momenteel een bedrijventerrein met 345 bedrijven, wat zorgt voor 2700 arbeidsplaatsen en slechts 90 inwoners. Het bestemmingsplan van de Achtersluispolder wijst het gebied momenteel toe als industriegebied, wat woningbouw op dit moment niet toelaat. Het doel is om de Achtersluispolder geleidelijk te transformeren van een industriegebied naar een gemengd werk-woongebied met ongeveer 8000 woningen en meer dan 3000 extra banen. Er bestaat tevens de ambitie om ruimte te maken voor sportfaciliteiten, onderwijs, cultuur en horeca. Het is echter belangrijk om te benadrukken dat de toevoeging van woningen en faciliteiten niet ten koste mag gaan van de huidige werkgelegenheid op de Achtersluispolder . De bedoeling is juist om bepaalde aanwezige maakindustrie te mengen met woningbouw, om zo een goede balans te vinden tussen wonen en werken in het gebied.

Locatie: Gemeente Zaanstad 

Type: Herontwikkeling¬†Woningbouw 

Status: In voorbereiding

Verwachte oplevering: 2040

Aantal woningen: 8000

Bekijk projectwebsite

Bekijk viewer

Statistieken

Aantal percelen

498

Oppervlakte

2123214 m2

Panden

522

Ruimtegebruik
Enkelbestemming

Enkelbestemmingen

16

Grootste enkelbestemming

Bedrijventerrein

881464 m2

Download het volledige rapport

Download