Op het voormalige terrein van enkele onderzoeks- en onderwijsgebouwen van de Wageningen Universiteit wordt momenteel fase 2 van de herontwikkeling van De Dreijen verder ontwikkeld. Deze fase omvat de bouw van minstens 550 nieuwe woningen in de opkomende wijk, waarbij de Wageningse Woningmarktstrategie als leidraad wordt gehanteerd. Volgens deze strategie moet minimaal 30 procent van de woningen worden aangeboden als sociale huurwoningen. Momenteel wordt er onderzoek verricht naar het type woningen dat zal worden gebouwd, waarbij hoogbouw noodzakelijk is om het beoogde aantal woningen te realiseren. Er wordt ook gekeken naar de mogelijkheid om het voormalige Scheikundegebouw en Agrotechnion te behouden en om te vormen tot woongebouwen. Daarnaast wordt onderzocht of er een gebouw kan worden gerealiseerd met een multifunctionele en maatschappelijke functie.

Locatie: Gemeente Wageningen 

Status: In voorbereiding

Verwachte oplevering: 2030

Aantal woningen: 550

Bekijk viewer

Statistieken

Aantal percelen

9

Oppervlakte

32371 m2

Panden

1

Ruimtegebruik
Enkelbestemming

Enkelbestemmingen

6

Grootste enkelbestemming

Wonen

19942 m2

Download het volledige rapport

Download