De nieuwe structuurvisie schetst het nu en de toekomst van de gemeente Nijkerk.
Dit is een gemeente waar het goed toeven is, waar je je kinderen graag ziet
opgroeien, waar succesvol gewerkt en ondernomen wordt, waar voor je gezorgd
wordt als je hulp nodig hebt en waar iedereen met plezier zijn of haar vrije tijd
wil doorbrengen. Sterke gemeenschappen! Het is daarbij interessant om te zien
dat elk van de drie kernen ook haar eigen identiteit, een eigen couleur locale
heeft. Hoevelaken is het ruime en groene dorp, goed ontsloten en gericht op het
westen; Nijkerkerveen is het kleinschalige dorp in het veen waar men elkaar al
generaties lang kent; Nijkerk is een moderne groeikern goed ontsloten door A1 en
A28, maar ook een stad met historie, gemeenschapszin en een sterke verbinding
met het omliggende landschap. De drie kernen worden aan elkaar verbonden
door cultuurhistorische en deels ook beschermde landschappen. Deze gemeente
is een knooppunt van wegen. Op dat kruispunt van wegen en landschappen is
een geheel eigen gemeenschap ontstaan met een eigen kwaliteit van wonen en
werken. Al met al wordt er met overgave gewoond: als je in de ene kern woont,
dan ben je dááraan gebonden!

Locatie: Gemeente Nijkerk 

Type: Uitleglocatie 

Status: In voorbereiding

Verwachte oplevering: 2030

Aantal woningen: 1560

Bekijk projectwebsite

Bekijk viewer

Statistieken

Aantal percelen

138

Oppervlakte

490373 m2

Panden

21

Ruimtegebruik
Enkelbestemming

Enkelbestemmingen

6

Grootste enkelbestemming

Agrarisch met waarden - Landschappelijke waarden

469707 m2

Download het volledige rapport

Download