Met de aanleg van de Zuidhoornseweg en de Harnaschdreef wordt het centrum steeds meer ontlast van gemotoriseerd verkeer. Den Hoorn kan zich dan ook meer op het water gaan richting. De structuurvisie meldt verder dat op termijn bedrijventerrein Hooipolder een transformatie kan ondergaan naar woningbouw. De bouw van een woning die op het water is gericht en daarmee de Rijksstraatweg meer afsluit van het achterliggende bedrijventerrein Hooipolder sluit goed aan bij ambitie zoals opgenomen in de gemeentelijke structuurvisie.
Dit project wordt ontwikkeld door .

Locatie: Gemeente Midden-Delfland 

Type: Bedrijventerrein 

Status: In ontwikkeling

Verwachte oplevering: 2022

Bekijk viewer

Statistieken

Aantal percelen

88

Oppervlakte

231158 m2

Panden

89

Ruimtegebruik
Enkelbestemming

Enkelbestemmingen

8

Grootste enkelbestemming

Bedrijf - Uit te werken

158340 m2

Download het volledige rapport

Download