Overdie is het meest zuidelijk gelegen deelgebied van de Kanaalzone. De zuidkant van de stad vertelt het verhaal van Alkmaar als havenstad. Het bedrijventerrein van Overdie bestaat nu uit bedrijfshallen, bedrijfsgebouwen, infrastructuur en grootschalige detailhandel. Het is 30 hectare groot. Overdie is als bedrijventerrein voor een groot deel nog volop in bedrijf en voor een deel is er sprake van een transitie naar een nieuw werkmilieu.

Op het bedrijventerrein is, in de huidige situatie, geen ruimte voor wonen. Maar dat gaat veranderen. Overdie wordt meer stad en mag in de toekomst transformeren naar een meer stedelijk werkgebied gecombineerd met wonen en voorzieningen. Voor het hele gebied is in de toekomst ruimte voor 30% wonen en 70% werken en sociaal maatschappelijke voorzieningen van het totaal aan vierkante meters bebouwing.

Locatie: Gemeente Alkmaar 

Type: herstructurering 

Status: In voorbereiding

Verwachte oplevering: 2040

Aantal woningen: 950

Bekijk projectwebsite

Bekijk viewer

Statistieken

Aantal percelen

223

Oppervlakte

295473 m2

Panden

192

Ruimtegebruik
Enkelbestemming

Enkelbestemmingen

8

Grootste enkelbestemming

Bedrijf - 2

172859 m2

Download het volledige rapport

Download