RWZI is een locatie langs het kanaal van 20 hectare met een nog werkende rioolwaterzuiveringsinstallatie en een voormalige gasfabriek. Het terrein wordt voor een deel tijdelijk gebruikt voor experimenteel wonen. RWZI ligt naast het stationsgebied van Alkmaar, een scholencomplex en het bijzondere stadspark De oude kwekerij met een stevig culturele programmering. Bijzondere elementen of gebouwen op de locatie zijn de gasfabriek, de silo’s van de rioolzuivering, de verwilderde natuur en de vloeivelden die buiten gebruik zijn.

RWZI wordt in de toekomst meer stad. Op dit moment is permanent wonen op RWZI niet mogelijk. RWZI is dan ook voor de komende 10 jaar een gebied voor de tijdelijke stad, om vervolgens te transformeren tot stad. de toekomstige ontwikkelingen in het gebied van de RWZI (RioolWaterZuiveringsInstallatie) in Alkmaar. Het gebied langs het Noordhollands kanaal zal worden omgevormd om ruimte te bieden voor stedelijke ontwikkeling. Hoewel er momenteel geen permanente woningen zijn op de RWZI, is het plan om dit gebied in de komende 10 jaar te transformeren tot een “tijdelijke stad”, en vervolgens tot een permanent stedelijk gebied.

Het Ontwikkelbeeld dat je noemt, beschrijft waarschijnlijk het voorgestelde programma en de ruimtelijke uitdagingen voor de RWZI voor de komende 10 jaar, met een blik op de toekomst tot 2040. Alle plannen die voor de RWZI worden gemaakt, zullen waarschijnlijk zijn gebaseerd op de richtlijnen van dit Ontwikkelbeeld.

Partners die werken aan ontwikkelingen binnen de RWZI aan het kanaal zullen waarschijnlijk dit Ontwikkelbeeld als uitgangspunt gebruiken voor hun plannen en de juridische procedures die nodig zijn voor de daadwerkelijke uitvoering. Het Ontwikkelbeeld dient te worden gelezen in samenhang met het Omgevingsbeeld Kanaalzone Alkmaar.

Locatie: Gemeente Alkmaar 

Type: herstructurering 

Status: In voorbereiding

Verwachte oplevering: 2040

Aantal woningen: 1600

Bekijk projectwebsite

Bekijk viewer

Statistieken

Aantal percelen

27

Oppervlakte

187828 m2

Panden

20

Ruimtegebruik
Enkelbestemming

Enkelbestemmingen

11

Grootste enkelbestemming

Bedrijf - Waterzuiveringsinstallatie

84505 m2

Download het volledige rapport

Download