Elden is een dorp gelegen in de gemeente Arnhem. Na de bouw en groei van de omliggende wijken Elderveld, De Laar en Rijkerswoerd, is Elden een deel van zuidelijk Arnhem geworden. Elden onderscheidt zich door het dorpse karakter te midden van dit stedelijk gebied.

Om het dorpse karakter te behouden is de dorpsraad en het dorpsplatform in Elden bezig met het opstellen van een Masterplan. Hierin staat beschreven welke mogelijkheden  Elden in de toekomst ziet. Hierin ligt de nadruk op cultuurhistorisch vastgoed, cultuurhistorisch landschap en andere elementen. Het masterplan helpt dus om bij toekomstige ontwikkeling concrete en duidelijke criteria te hebben over hoe om te gaan met de huidige elementen in het dorp.

Naar verwachting doet in 2022 de Omgevingswet zijn intrede. Gemeenten zullen in de geest van de Omgevingswet een Omgevingsvisie opstellen: een strategische visie voor de lange termijn voor de gehele fysieke leefomgeving. Het dorpsplatform Elden wil daarom tegelijkertijd het masterplan inbrengen in de Omgevingsvisie van de gemeente Arnhem.

De rol van ROgeo in het project is het inzichtelijk maken van bestaande geo-informatie van het gebied. ROgeo heeft een digitale kaartapplicatie gemaakt voor Elden waarin de werkgroep zelf kan tekenen. Meer informatie over de werkwijze van ROgeo is te lezen in dit artikel.

Statistieken

Aantal percelen

1327

Oppervlakte

1560881 m2

Panden

1775

Ruimtegebruik
Enkelbestemming

Enkelbestemmingen

19

Grootste enkelbestemming

Groen - Landschap en park

345761 m2

Download het volledige rapport

Download