Het project Purmer Zuid-Zuid – Oostflank in de gemeente Purmerend is een ambitieus plan om een nieuwe, groene en duurzame wijk te ontwikkelen. Het doel is om ongeveer 1500 nieuwe woningen te bouwen op een stuk grond dat bekend staat als het ‘appeltje voor de dorst’​​. Het gebied voor de geplande ontwikkeling bevindt zich aan de oost- en zuidoostkant van Purmerend, lopend van Baanstee Noord tot aan Vurige Staart​.

In augustus 2022 stuurden de betrokken partijen een update over het participatieproces, en momenteel wordt de gebiedsvisie afgerond. Zodra deze klaar is, wordt deze aan de gemeenteraad van Purmerend voorgelegd ter goedkeuring. Als de raad de visie goedkeurt, wordt dit het kader voor verdere ontwikkeling van het gebied​.

Er is echter een vertraging opgetreden in de planning van het project vanwege veranderingen in het bestuur en de noodzaak om onderzoeksresultaten te verwerken. Deze vertraging betekent dat de besluitvorming in de gemeenteraad, evenals de mededeling van de plannen aan het publiek, naar achteren is verschoven​4​. Het doel is om in het voorjaar/zomer van 2023 de visie aan de gemeenteraad voor te leggen​.

Vooralsnog is er geen specifieke startdatum voor de bouw van de woningen gegeven, en ook de geplande datum voor de oplevering van de laatste woning is nog niet bekend. Het lijkt erop dat deze data pas zullen worden vastgesteld nadat de gebiedsvisie is goedgekeurd door de gemeenteraad en de verdere plannen zijn uitgewerkt.

Locatie: Gemeente Purmerend 

Type: Uitleggebied voor woningbouw 

Status: In ontwikkeling

Verwachte oplevering: 2032

Aantal woningen: 1500

Bekijk projectwebsite

Bekijk viewer

Statistieken

Aantal percelen

37

Oppervlakte

1379904 m2

Panden

15

Ruimtegebruik
Enkelbestemming

Enkelbestemmingen

10

Grootste enkelbestemming

Recreatie - Golfbaan

810537 m2

Download het volledige rapport

Download