Het zuiden van Kampen vormt een gebied waar de afgelopen jaren hard gewerkt is. Soms
letterlijk met de voeten in de klei is een totaal nieuw gebied ontstaan. Door de komst van het
Reevediep is het gebied fink veranderd. Naast alle maatregelen voor waterveiligheid is veel
nieuwe natte deltanatuur ontwikkeld. Er is een station gebouwd, een nieuwe spoorverbinding
aangelegd en infrastructuur ontwikkeld. Er zijn nieuwe buurten gebouwd of deze zijn nog in
ontwikkeling. Het dorp Reeve is inmiddels in aanbouw en nieuwe voorzieningen zijn toegevoegd aan de stad. Het gebied is volop in transitie. Mens en dier zijn aan het pionieren en het
gebied geleidelijk aan het occuperen. De opgave voor de komende jaren is om op deze stevige
basis door te bouwen en volgende stappen te zetten in de verdere ontwikkeling van het gebied.
De drijvende kracht hierachter vormt de vraag naar woningen. De verstedelijkingsopgave die dit
met zich meebrengt is echter geen opgave van bouwen alleen. De groei van de stad zal hand in
hand moeten gaan met een kwaliteitsimpuls, die de leefbaarheid en toekomstbestendigheid
van de stad vergroot. Natuurinclusieve en klimaatadaptieve maatregelen die zich richten op de
openbare ruimte en de gebouwde omgeving kunnen hier een belangrijke bijdrage aan leveren.

Status: In ontwikkeling

Verwachte oplevering: 2040

Aantal woningen: 3200

Bekijk viewer

Statistieken

Aantal percelen

135

Oppervlakte

583630 m2

Panden

141

Ruimtegebruik
Enkelbestemming

Enkelbestemmingen

3

Grootste enkelbestemming

Woongebied

578461 m2

Download het volledige rapport

Download