De komende jaren wordt het gebied rond het Kessler Park in Rijswijk vernieuwd. Het oude Shell-terrein wordt herontwikkeld tot een levendige mix van wonen, werken en leren. Het projectgebied is omringd door de straten Sir Winston Churchilllaan, Lange Kleiweg, Visseringlaan en Volmerlaan. In de hoek van de Sir Winston Churchillaan en de Lange Kleiweig bevindt zich station Rijswijk. In het plangebied is er ruimte om de komende jaren in totaal ca. 2.100 woningen te realiseren. Deze zijn onder te verdelen in ca. 800 studio’s voor studenten en ca. 1.300 appartementen voor de overige doelgroepen.

ROgeo is sinds dit jaar betrokken bij het project Kessler Park. Zo heeft ROgeo de basis- en grenzenkaart opgesteld. Ook heeft ROgeo de eigendommen en het openbare ruimte in kaart gebracht, met de daarbij behorende oppervlakte analyses.

Locatie: Gemeente Rijswijk 

Type: Herontwikkeling 

Type: ROgeo 

Type: Woningbouw 

Status: In voorbereiding

Verwachte oplevering: 2024

Aantal woningen: 2.100

Bekijk viewer

Statistieken

Aantal percelen

47

Oppervlakte

181724 m2

Panden

42

Ruimtegebruik
Enkelbestemming

Enkelbestemmingen

8

Grootste enkelbestemming

Bedrijventerrein

73210 m2

Download het volledige rapport

Download