Overstad is een bedrijventerrein van 30 hectare met grootschalige detailhandel. Het bestaat nog voor een groot deel uit bedrijfshallen, detailhandelgebouwen, bedrijfsgebouwen en infrastructuur. Overstad is in verbouwing. De ambitie is om Overstad te ontwikkelen tot een stedelijk gebied met een grote mix van functies. In de toekomst is hier ruimte voor woningen, werken, detailhandel, recreatie en maatschappelijke voorzieningen. Dit geeft bij een hoog stedelijk woonmilieu (gemiddelde van 8 bouwlagen) ruimte voor circa 2.500 woningen.

ROgeo heeft vanaf 2020 diverse kaartmateriaal gemaakt, waaronder een grenzenkaart, bestaande situatie en functiekaart gemaakt. Ook zijn de eigendomsgegevens opgevraagd bij het Kadaster en zijn deze gegevens verwerkt tot verschillende eigenarenkaarten

Locatie: Gemeente Alkmaar 

Type: ROgeo 

Type: Transformatie 

Type: Woningbouw 

Status: In ontwikkeling

Aantal woningen: 2.500

Aantal bedrijfspanden: 30 ha

Bekijk viewer

Statistieken

Aantal percelen

236

Oppervlakte

309494 m2

Panden

195

Ruimtegebruik
Enkelbestemming

Enkelbestemmingen

12

Grootste enkelbestemming

Verkeer

68505 m2

Download het volledige rapport

Download