Landgoed Veldwijk is sinds 1886 in gebruik als instellingsterrein voor de geestelijke gezondheidszorg in Ermelo. Delen van de gebieden Landgoed Veldwijk en De Hooge Riet worden binnenkort herontwikkeld. Het accent verschuift daarbij van zorg naar andere functies zoals wonen en nieuwe economische bedrijvigheid. Het Masterplan Veldwijk biedt ruimte aan ongeveer 440 woningen, die behoedzaam worden ingepast in de bestaande landschappelijke omgeving. Het gaat dan om nieuwbouwwoningen op nieuw te realiseren kavels en om de herbestemming van bestaande monumentale panden.

ROgeo is sinds 2020 betrokken bij het project Veldwijk. Sindsdien zijn er diverse basis- en grenzenkaarten gemaakt. Ook zijn de eigendommen in kaart gebracht evenals de demarcatie van de ontwikkelgebieden.

Locatie: Gemeente Ermelo 

Type: Herontwikkeling 

Type: ROgeo 

Type: Woningbouw 

Status: In voorbereiding

Verwachte oplevering: Nader te bepalen

Aantal woningen: 440

Bekijk viewer

Statistieken

Aantal percelen

87

Oppervlakte

457397 m2

Panden

79

Ruimtegebruik
Enkelbestemming

Enkelbestemmingen

7

Grootste enkelbestemming

Maatschappelijk

301990 m2

Download het volledige rapport

Download