De Spoorzone is het gebied dat globaal ligt tussen de binnenstad van Doetinchem, de Fabriekstraat, de Oude IJssel en de Terborgseweg. Het projectgebied is ongeveer 53 hectare groot. Het project is een groot ontwikkelingsproject met als doel het gebied rond het treinstation te transformeren tot een multifunctionele toegang tot het stadscentrum. De visie voor de Spoorzone is om een plek te creëren waar wonen, werken en leren samenkomen. Het gebied is ook bedoeld als een ‘mobiliteits-hub’, een plek waar de overstap van auto naar trein wordt gestimuleerd om wegen zoals de A18/A12 te ontlasten. Het project omvat veel aandacht voor groen, klimaatadaptatie, duurzaamheid en circulariteit​.

Een belangrijk onderdeel van het Spoorzone-project is het plan om 300 flexwoningen met subsidie te bouwen, die de naam ‘Flexcity’ krijgen. De bouw van de woningen zal in het eerste kwartaal van 2024 beginnen.

Locatie: Gemeente Doetinchem 

Type: Transformatie 

Status: In voorbereiding

Verwachte oplevering: 2030

Aantal woningen: 650

Bekijk projectwebsite

Bekijk viewer

Statistieken

Aantal percelen

426

Oppervlakte

533593 m2

Panden

441

Ruimtegebruik
Enkelbestemming

Enkelbestemmingen

14

Grootste enkelbestemming

Bedrijventerrein

270983 m2

Download het volledige rapport

Download