Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Start hier je eigen gebiedsdossier

Ruysdaalstraat

Aan de Ruysdaelstraat in Son staat het pand van de voormalige basisschool De Vijverberg. Op dit moment heeft de gemeente Son en Breugel de lege school beschikbaar gesteld aan vluchtelingen uit Oekraïne. Als het schoolgebouw weer leeg komt te staan gaat ’thuis hier nieuwbouw te realiseren.

Inbreiding

Stadsoevers

Projecten Roosendaal

Stadsoevers is een gebied in Roosendaal dat eeuwenlang het belangrijkste handelscentrum van de stad was, met de Vliet als middelpunt van de suikerbietenindustrie. De historische fabriek van Van Gilse, die deel uitmaakt van het industriële erfgoed, is nog steeds in bedrijf. Naast ruimte voor ondernemerschap, biedt dit gebied ook mogelijkheden voor wonen. Het is zelfs …

Inbreiding

Wilde Wingerd

De Wilde Wingerd is een inbreidingsplan ten noorden van Valkenswaard en ligt in de wijk Het Gegraaf. Op dit moment zijn er 60 woningen gevestigd op de locatie van het plan. Deze bestaande bebouwing zal worden gesloopt om plaats te maken voor een herontwikkeling, waarbij 58 nieuwe woningen zullen worden gerealiseerd. Het gaat hierbij om …

Herontwikkeling Inbreiding

Djept

Het nieuwbouwproject Djept is gelegen in Veldhoven. Op 13 april 2021 stelde het college van burgemeester en wethouders een gebiedsvisie vast voor de ontwikkeling van het gebied. Deze visie maakt de mogelijkheden voor landschapspark- en woningbouwontwikkeling inzichtelijk. Het plan is om ongeveer 300 woningen te bouwen in het gebied, waarvan 40% sociale huur zal zijn. …

Inbreiding

Binnenstad

Projecten Apeldoorn

De binnenstad van Apeldoorn is een groot gebied waar meerdere ontwikkelingen plaatsvinden. Het gebied is aangewezen in de woondeal als belangrijk project waar circa 1000 woningen aan worden toegevoegd.

Inbreiding

Centrumontwikkeling en inbreiding Heerde, Veessen en Wapenveld

Projecten Heerde

Op divese locaties in de gemeente Heerde zijn er plannen voor inbreiding. De kernen Heerde, Wapenveld en Veessen worden daarvoor met name genoemd. Er zijn reeds enkele locaties aangewezen waar dit plaats kan vinden. Daarnaast zal de komende jaren nog naar verdere geschikte locaties gezocht worden.

Inbreiding

Spoorzone & binnenstad Zutphen

Projecten Zutphen

De spoorzone, inclusief haven ten noorden van Station Zutphen, is de laatste jaren al herontwikkeld. De volgende stap is de spoorzone zelf, inclusief het centrum. Deze locatie is aangewezen voor inbreiding, waar circa 1000 woningen aan toegevoegd moeten gaan worden.

Inbreiding

Hart van Horst

Projecten Ermelo

Horst is een buurtschap in de gemeente Ermelo. Voor de locatie van de Goede Herderschool en omgeving is een plangemaakt om circa 60 woningen aan de buurtschap toe te voegen. Bij de gebiedsontwikkeling wordt de verkeersstructuur direct ook aangepakt en wordt de water- en groenstructuur versterkt.

Inbreiding

Oldebroek centrum

Projecten Oldebroek

Oldebroek is de grootste kern binnen de gemeente Oldebroek. De plaats is aangewezen om verder te verdichten. De verwachting is dat er circa 100 woningen aan de kern toegevoegd kunnen worden. De Zuiderzeestraatweg is de voornaamste belemmering waarvoor maatregelen genomen moeten worden om meer woningbouw mogelijk te maken. Door hiervan de geluidsniveaus te verlagen, kunnen …

Inbreiding

Verdichting Ede stad

Projecten Ede

De stad Ede is aangewezen om verder te verdichten. Hier moet ruimte worden gevonden voor circa 1300 woningen. Dit kan onderverdeeld worden in circa 700 woningen voor het centrum, 400 woningen via transformatie bedrijventerreinen en 200 woningen door verdichting en transformatie in woonwijken.

Inbreiding

Stads- en dorpsranden n.t.b.

Projecten Doetinchem

De gemeente Doetinchem is voornemens om in de stads- en dorpsranden van de verschillende kernen nieuwe woningen te (laten) bouwen. De verwachting is dat hier circa 250 woningen gebouwd kunnen worden. Waar exact is nog niet bekend.

Inbreiding

Nijkerk inbreidingslocaties

Projecten Nijkerk

De gemeente Nijkerk heeft als uitgangspunt dat inbreiding voor uitbreiding gaat. Er is dus actief gezocht naar inbreidingslocaties binnen de kernen, welke ook zijn gevonden. De voornaamste is gelegen nabij het treinstation van Nijkerk, waar kansen liggen op inbreiding. Een andere voorname locatie is langs de snelweg A1 in de plaats Hoevelaken, waar een groot …

Inbreiding

Verkoop gemeentelijke locaties

De gemeente Bronckhorst heeft in de diverse kernen gronden in bezit die in aanmerking komen voor (her)ontwikkeling. Dit zijn of braakliggende gronden, dan wel gronden met een voormalige maatschappelijke bestemming. Voorbeelden zijn de voormalige basisscholen De Vordering in Vorden en De Mammoet in Velswijk. Alle locaties samen moet plaats bieden aan circa 200 woningen.

Inbreiding

’s-Heerenberg/Lengel Oost

Projecten Montferland

‘s-Heerenberg is de grootste kern binnen de gemeente Montferland. Het oostelijk deel van ‘s-Heerenberg is in de loop der jaren vastgegroeid aan de kern Lengel. In deze wijk zijn meerdere inbreidingslocaties, die gezamenlijk aan circa 500 woningen plaats kunnen bieden. De meeste woningen kunnen gerealiseerd worden in de zone van de Drieheuvelenweg en de sportvelden …

Inbreiding

Verdichten en stadsreparatie ei en stadsschil

Projecten Doetinchem

Het centrum van Doetinchem wordt ook wel Het Ei genoemd, vanwege de vorm. Het gebied wordt gezien als inbreidingslocatie, waar circa 350 woningen aan toegevoegd kunnen worden. Door de locatie zijn de voorzieningen nabij. Waar de woningen exact komen is op dit moment nog niet bekend.

Inbreiding

Station Den Helder Zuid

Projecten Den Helder

De gemeente Den Helder heeft plannen om in 2025 te beginnen met de bouw van 60 woningen nabij station Zuid, waarvan 45 appartementen zullen zijn. Het project omvat koopwoningen en middenhuurwoningen, bedoeld als aanvulling op het woningbestand in de Schooten, dat voornamelijk bestaat uit sociale huurwoningen.

Inbreiding

Piusplein

De Pius X-kerk in Uden is sinds 2008 niet meer in gebruik. Sindsdien wordt er gekeken voor een nieuwe invulling van het gebouw dan wel het terrein. De gronden zijn gekocht door twee bouwbedrijven die plannen maken voor nieuwbouw. Naar verwachting komen er appartementen op de locatie te staan. Dit project wordt ontwikkeld door Bouwbedrijf …

Inbreiding

Ludgerstraat Aalten

Op de locatie van de voormalige technische school in Aalten bouwen woningstichting De Woonplaats samen met bouwbedrijf Dura Vermeer Bouw Hengelo een nieuwe buurt met 56 woningen. Het wordt een groen en duurzame buurt. De woningen die gebouwd worden, zijn onder andere 16 levensloopbestendige woningen en 7 woningen met kap. Er komt ook een kleinschalig …

Inbreiding

Emmasingelkwadrant

Projecten Eindhoven

Het Emmakwadrant is een deel van de binnenstad van Eindhoven. Het is gelegen vlakbij een aantal belangrijke knooppunten, waaronder het treinstation van Eindhoven. In het Emmakwadrant moeten enkele woontorens verrijzen, waaronder de Victoriatoren. Het Tac wordt herontwikkeld en bij het Vonderpark is de planning om eveneens nog een woontoren te realiseren.

Inbreiding

Leusinkbrink-Zuid

Projecten Berkelland

Leusinkbrink is de uitbreidingslocatie van de plaats Ruurlo in de gemeente Berkelland. Er zijn al een aantal fases van gebouwd. Daarbij is het aantal woningen naar beneden bijgesteld door de economische situatie. Nadat de behoefte aan woningen is vergroot, zijn de opvolgende fases alsnog tot ontwikkeling gekomen. De volgende fase is het zuidelijk deel, waarvoor …

Inbreiding

Internationale Knoop XL

Projecten Eindhoven

KnoopXL is gelegen in het centrum van Eindhoven en beslaat voornamelijk het stationsgebied en Fellenoord. In dit gebied komen vele stromen bij elkaar, die elk een plek moeten krijgen. Denk hierbij aan infrastructuur en natuur. Het busstation Neckerspoel wordt ondergronds aangelegd en de rivier de Dommel gaat meer ruimte krijgen. Daarnaast moet er plaats worden …

Inbreiding

Herontwikkeling RWZI

Projecten Berkelland

Het terrein van de Rioolwater Zuiveringsinstallatie (RWZI) in Borculo is in de woondeal aangewezen als een toekomstige inbreidingslocatie. Het terrein wordt omgeven door een nieuwe woonwijk, welke steeds verder de randen van de RWZI opzoeken. Een nieuw bestemmingsplan uit 2021 maakt het al mogelijk om in de randen te bouwen en het terrein biedt de …

Inbreiding

Groene Heerlijkheid (Boerenbondterrein)

De Groene Heerlijkheid beslaat het gebied waar nu een bedrijventerrein is gevestigd met onder andere de Praxis en de Welkoop. In het verleden zat hier de Boerenbond, waardoor het plaatselijk ook bekend is als het Boerenbondterrein. In het plangebied zullen langs de randen appartementen verrijzen, en centraal in het plangebied grondgebonden woningen. De sfeer wordt …

Herontwikkeling Inbreiding

Enexisterrein

Projecten Vught

Het voormalige sportterrein van het energiebedrijf Enexis in het noorden van de plaats Vught biedt plaats aan circa 115 woningen. Er is reeds een uit te werken bestemmingsplan opgesteld, waarin de eerste contouren zijn vastgelegd. Hiermee wordt een nog open terrein in Vught opgevuld.

Inbreiding

Stationskwartier

Projecten Helmond

Het Stationskwartier in Helmond is een ambitieus nieuwbouwproject dat de stad wil transformeren tot een aantrekkelijk en dynamisch stadsdistrict. Het project is onderdeel van een grotere inspanning om het centrum van de stad te verbeteren en te verstedelijken met 10.000 woningen en 10.000 arbeidsplaatsen. Dit project is gericht op diverse aspecten zoals wonen, werken, leefbaarheid, …

Inbreiding

Stationsgebied

Projecten Best

De stationsomgeving in Best is aangewezen als een van de belangrijkste ontwikkelgebieden. In de komende jaren zal de gemeente samenwerken met projectontwikkelaar SDK Vastgoed en andere betrokken partijen om de stationsomgeving van Best aantrekkelijker te maken. Dit wordt gedaan door middel van regelmatige dialogen met de gemeenschap over verschillende aspecten, zoals woningbouw, verkeer, openbaar vervoer, …

Herontwikkeling Inbreiding

Kempenland

Projecten Bladel

Het nieuwbouwproject Kempenland is gelegen ten zuidwesten van Bladel en omvat de bouw van ongeveer 90 nieuwe zorgappartementen ter vervanging van de huidige locatie Kempenland, waarvan 12 grondgebonden woningen aan de Europalaan​. Ook wordt er in het gebouw een dagbesteding gerealiseerd​.

Inbreiding Uitleglocatie

STG-terrein

Het nieuwbouwproject betreft de herontwikkeling van de locatie Scandinavian Tobacco Group (STG) in het noordoosten van Eersel. Het plan is om ongeveer 250 woningen te bouwen die bestemd zijn voor verschillende doelgroepen​.

Herontwikkeling Inbreiding

GVV-terrein

Het GVV-terrein is het terrein waar de voetbalclub GVV’57 haar thuisbasis had. Na de fusie van de club met S.V. Estria en SCV’58 wordt er gewerkt aan de uitbreiding van het sportcomplex aan de Kranenhofscheweg. Na de uitbreiding zal het complex waar GVV’57 zetelde, vrijkomen voor woningbouw. Het is gelegen aan de westzijde van Grave …

Inbreiding

Isabellaveld

Projecten Vught

Het nieuwbouwproject Isabellaveld in de gemeente Vught in Nederland bestaat uit 34 koopwoningen, 9 middeldure huurwoningen en 10 sociale huurwoningen. De woningen zijn gebouwd in opdracht van woningcorporatie Woonwijze uit Vught. Het plan voor dit project is op 26 januari 2019 in de verkoop gegaan​1. De bouw van de woningen is officieel gestart op 26 …

Inbreiding

Kloosterstraat

Projecten Uden

In het plangebied op de hoek van de Kloosterstraat en Brabantstraat worden ongeveer 22 woningen gerealiseerd. Het woningaanbod in dit gebied zal bestaan uit een mix van verschillende typen woningen, variërend van geschakelde woningen tot twee-onder-een-kapwoningen en vrijstaande woningen. Hierdoor wordt er een diversiteit aan woningtypes gecreëerd om aan verschillende woonbehoeften te voldoen.

Inbreiding

Generaal de Bonskazerne

De Generaal De Bonskazerne, vernoemd naar Generaal-majoor Andreas de Bons, is een voormalige legerkazerne gelegen in Grave. Generaal De Bons speelde een belangrijke rol in de verdediging van de stad tegen de Fransen in 1794. De kazerne diende ooit als een complete gemeenschap met diverse functies, waaronder slaapzalen, sportvelden, eetzalen en zelfs een bioscoop. Het …

Inbreiding