Waar is mijn informatie?

Informatie

Gegevens worden informatie als de gegevens betrouwbaar, relevant en tijdig beschikbaar zijn. Het tijdig beschikbaar zijn kent hierin meerdere betekenissen die van belang zijn. Tijdig beschikbaar in de zin van dat de informatie gereed is op het moment van besluitvorming is een van de betekenissen. Hierdoor worden besluiten genomen op beperkte of onjuiste informatie. Dit hangt dan samen met de gekozen plannen en het wel of niet halen van deadlines.

Een tweede betekenis van tijdig beschikbaar zijn van informatie, is het kunnen vinden van de informatie. Van elk ruimtelijk project worden veel gegevens verzameld. Denk hierbij aan luchtkwaliteit, eigendom, archeologie en vele varianten van stedenbouwkundige ontwerpen. Deze gegevens worden allemaal op andere wijzen gepresenteerd en voor de interne organisatie vastgelegd. Het op de juiste moment kunnen beschikken over de juiste informatie, wordt met een groeiende hoeveelheid aan gegevens steeds lastiger.

Het is niet te verantwoorden dat er bestuurlijke keuzes worden gemaakt, waarbij er wel gegevens zijn maar niet geraadpleegd worden. Het organiseren en beschikbaar zijn van informatie is daarvoor van essentieel belang. Dat is op verschillende wijzen mogelijk, waar een aantal zaken in het oog gehouden moet worden. Is de informatie enkel voor intern gebruik, of wordt het ook gedeeld met externen? Is het geometrisch bepaald of enkel als rapportage beschikbaar? Betreft het bulkdata of een enkele waarde? Zo zijn er een aantal factoren die meespelen met het bepalen van de beste keus.

Voor het samenbrengen van de data kan ROgeo u adviseren. We bieden verschillende mogelijkheden, waaronder het gebruik van Ninox en kaartviewers, maar bovenal de combinatie. Neem contact met ons op voor meer informatie.