Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Start hier je eigen gebiedsdossier

Uitleglocatie

Projecten Brummen

De gemeente Brummen heeft aan de zuidwestzijde van de kern Brummen gronden aangewezen via de Wvg-procedure. De gemeente is voornemens om op deze gronden de kern uit te breiden met circa 180 woningen.

Uitleglocatie

Burgersterrein

Projecten Brummen

Het terrein van het voormalige Burgersterrein ligt sinds 2012 braak. Het Burgersterrein heeft altijd een industriële bestemming gehad en was voorheen de locatie van de papierfabriek Hens en later een transport- en distributiebedrijf. De gebouwen zijn gesloopt en het terrein is gesaneerd. Eind 2021 besloot de provincie Gelderland dat het voormalige Burgersterrein niet gebruikt zou …

De Hoven–Noord

Projecten Brummen

Het project De Hoven Noord is gericht op het bouwen van nieuwe woningen in het gebied ten noorden van de bestaande wijk De Hoven, met als doel om de leefbaarheid en de voorzieningen in de wijk te verbeteren. Het plan is om natuur en landschap goed op elkaar af te stemmen, de recreatieve waarde van …

Woningbouw

Elzenbos

Projecten Brummen

Ten noorden van het dorp Brummen ligt de nieuwbouwwijk Elzenbos. De laatste jaren zijn hier al meerdere nieuwbouwwoningen gebouwd en de komende tijd wordt de wijk verder ontwikkeld. Het projectgebied telt 3 deelgebieden waarbij er circa 250 woningen worden gebouwd. Dit project wordt ontwikkeld door Van Campen Bouwgroep B.V., Veluwezoom Verkerk bv, Van Wanrooij Bouw …

Woningbouw