Nieuwbouw

Bestaand

Energie

Logistiek

Natuur

Ruimtelijke ontwikkeling

ROgeo staat voor ruimtelijke ontwikkeling en geo-informatie, en heeft een werkwijze ontwikkeld die het mogelijk maakt om op geo-informatie te sturen. ROgeo werkt landelijk en is gevestigd in het centrum van Arnhem.

Een rijk aan Gegevens

Het inwinnen van gegevens is onderdeel van ons werkveld. Met open data met name afkomstig van overheden is veel mogelijk. Er is pas sprake van informatie als data door de gebruiker geïnterpreteerd kan worden.

Data of informatie

Het beschikken over data of informatie betekent niet hetzelfde. Deze termen worden wel vaak met elkaar verward. We spreken pas over informatie als deze betrouwbaar, relevant en tijdig beschikbaar is.

Applicaties die werken

De wijze waarop ruimtelijke informatie wordt weergegeven stuurt het proces. ROgeo biedt u diverse applicaties voor een toekomst gerichte en intuïtieve oplossing, waarbij de weergave eenduidig en consequent blijft.

ICT Infrastructuur

Om ruimtelijke informatie uit te wisselen dient de infrastructuur veilig, snel en flexibel te zijn. ROgeo adviseert en leert u de digitale omgeving waarin dit mogelijk is. Alles valt en staat met toegankelijkheid.

Analyse en onderzoek

Het op een juiste manier interpreteren en toepassen van informatie is de kern van ROgeo. Hiervoor gebruikt ROgeo standaarden die tijdens het gehele werkproces terugkomen, zodat de controle behouden blijft.Of bel 0887006000

ROgeo heeft de kennis in huis om u te adviseren hoe u geo-informatie op een optimale wijze toepast. Wij bieden diensten voor verschillende disciplines, producten op maat en totaaloplossingen die werken. Verstand van ruimtelijke ontwikkeling, inzicht in gegevens en beheersing van de techniek maken ROgeo een grondige geo-specialist. Wij zorgen dat u kan profiteren van de voordelen die ruimtelijke informatie u biedt!

Onze klanten zijn verspreid over heel Nederland, en bestaan met name uit gemeenten, provincies, projectontwikkelaars en planologische en planeconomische adviesbureaus. Deze snelgroeiende klantenkring profiteert van onze deskundigheid, kennis en jarenlange ervaring. ROgeo is dan ook een gesprekspartner op niveau voor directies, afdelingshoofden, projectleiders, planeconomen, organisatieadviseurs en juristen.

“We spreken pas over informatie als deze betrouwbaar, relevant en tijdig beschikbaar is”