Specialist in geo-informatiemanagement

ROgeo staat voor ruimtelijke ordening en geo-informatie en heeft een werkwijze ontwikkeld die het mogelijk maakt om binnen projecten op geo-informatie te sturen. ROgeo is de verbindende factor tussen de verschillende disciplines en zorgt daarbij voor eenduidigheid en inzicht met betrekking tot geo-informatie. ROgeo zorgt voor visualisatie van ruimtelijke plannen en maakt het mogelijk de juridische werkelijkheid weer te geven.

Disciplines waarmee ROgeo intensief samenwerkt zijn o.a. stedenbouwkunde, planologie, projectontwikkeling, projectleiding, planeconomie, planning, kostenexpertise en juristen.

Als u vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met ons op. Wij staan u graag te woord.

RO-Specialisten

De Senior RO-specialisten van ROgeo helpen onze klanten om het sturen op geo-informatie mogelijk te maken op strategisch en praktisch niveau.

Projectmedewerker

Een ROgeo projectmedewerker geo-informatie is werkzaam binnen een projectteam van een specifiek project. De projectmedewerker geo-informatie heeft kennis van ruimtelijke ontwikkelingen en werkt met CAD en GIS. De medewerker verzamelt, beheert en analyseert geografisch gebonden informatie.

Exploitatieplan

ROgeo heeft de kennis en kunde in huis om u snel en op correcte wijze gegevens aan te leveren voor de financiële berekeningen behorende bij de exploitatieplan en deze beeldend weer te geven in meerdere kaartbijlagen.