Laarveld een uitbreidingswijk in Weert: Exploitatieplan en Kostenverhaal - Rogeo.nl Laarveld een uitbreidingswijk in Weert: Exploitatieplan en Kostenverhaal - Rogeo.nl

Laarveld een uitbreidingswijk in Weert: Exploitatieplan en Kostenverhaal

Auteur: Tjeerd Kooy
26 januari, 2024

Laarveld, gelegen aan de noordzijde van de stad Weert, is een uitbreidingswijk voor woningbouw die eind jaren ’90 werd aangewezen als uitbreidingslocatie. De ontwikkeling van dit gebied verloopt gefaseerd en dit heeft geleid tot meerdere herzieningen van zowel het bestemmingsplan als het kostenplan (exploitatieplan).  Deze case beschrijft de uitdagingen en successen van de herontwikkeling van Laarveld, met een focus op het exploitatieplan en de bijbehorende bijlagen, en benadrukt de impact van specialistische kennis op het succes van het project.

Bestemmingsplan en Exploitatieplan

Het oorspronkelijke bestemmingsplan en exploitatieplan voor Laarveld zijn in 2009 gemaakt. Hierbij is enkel voor de eerste fase een uitgewerkt plan gemaakt. Voor de daaropvolgende fases was een uitwerkingsplicht opgenomen. Bij elke uitwerking is een nieuw bestemmingsplan opgesteld en het exploitatieplan herzien.  Er zijn drie herzieningen geweest van het exploitatieplan, waarin het verhalen van de kosten wordt geregeld. Sinds 2024 is de Omgevingswet van kracht. Het exploitatieplan valt onder overgangsrecht en conform de Omgevingswet vervangt het kostenverhaal het exploitatieplan.

Belang van Kostenverhaal

Kostenverhaal is een cruciaal aspect bij gebiedsontwikkeling en is essentieel voor het financieren van de infrastructuur en voorzieningen in het gebied. In het geval van Laarveld was niet met alle grondeigenaren een anterieure overeenkomst gesloten, waardoor een exploitatieplan verplicht werd. Ten behoeve van de berekeningen in het exploitatieplan, de exploitatieopzet, zijn diverse kaarten gemaakt die als onderbouwing dienen. Hierdoor is het controleerbaar hoe de cijfers zijn bepaald.

Bijlagen van het Exploitatieplan

In het geval van Laarveld zijn de volgende kaartbijlagen opgesteld.

 • Kaart Exploitatieplangebied: Dit betreft de afbakening van het gebied waar het exploitatieplan voor geldt. Dit gebied heeft een ruimtelijke en functionele samenhang en kent nieuwe bouwmogelijkheden.
 • Kaart Gekoppelde Planologische Besluiten: De afbakening van het exploitatieplangebied is gerelateerd aan één of meerdere planologische besluiten. In het geval van Laarveld was dit het bestemmingsplan Laarveld 2009 en de opvolgende documenten hiervan. 
 • Ruimtegebruikskaart: Toont het geplande ruimtegebruik met onder andere de verdeling openbare ruimte en uitgeefbaar gebied. In dit geval is de kaart bindend, waardoor vergunningsaanvragen ook aan deze kaart getoetst moet worden.
 • Faseringskaart: Geeft de verschillende ontwikkelingsfasen weer.
 • Eigendommenkaart: Toont de eigendomsinformatie van het gebied. Oftewel wie heeft waar eigendom en waarover gaat de kostenverhaalsberekening.
 • Kaart Eigendom en Kostenverhaal: Waar is er al een exploitatieplanbijdrage betaald en op welke wijze?
 • Kaart Bestaande Situatie: Geeft weer hoe de actuele situatie in het plangebied is.
 • Kaart Toelichting Ruimte-Indeling: Het betreft een verdere uitwerking van de ruimtegebruikskaart. Oppervlakten afgeleid van deze kaart staan aan de basis van de berekeningen. Echter is deze kaart niet bindend.
 • Kaart Toelichting Uitgiftefasering: Geeft aan wanneer de gronden zijn uitgegeven en dus wanneer de exploitatieplanbijdragen wordt betaald. 
 • Kaart Toelichting Uitgiftecategorieën: Biedt informatie over de verschillende uitgiftecategorieën en geeft daarmee inzicht hoe de uitgifteprijzen zijn verdeeld.
 • Verwervingskaart: Toont aan welke gronden nog verworven dienen te worden.

Impact van specialistische kennis

Wij zijn blij een bijdrage te leveren aan het succes van de ontwikkeling van Laarveld door specialistische kennis en expertise in te brengen in het team achter het exploitatieplan. Door grondig begrip van de regelgeving, financiële aspecten en ruimtelijke planning hebben zij bijgedragen aan een succesvol vastgesteld exploitatieplan en daarmee aan een effectief kostenverhaal. Deze specialistische kennis heeft er mede voor gezorgd dat het project soepel verloopt, ondanks de complexiteit en uitdagingen die gepaard gaan met grootschalige ontwikkelingen.

Conclusie

De herontwikkeling van Laarveld in Weert is een complex en ambitieus project dat is gesteund door zorgvuldige planning, coördinatie en de inzet van specialistische kennis. Het bestemmingsplan en het exploitatieplan, met hun bijlagen, vormen een belangrijk onderdeel van dit project en spelen een cruciale rol bij het realiseren van de gewenste woningbouw en voorzieningen in het gebied. Kostenverhaal blijft een voortdurende uitdaging, maar met de juiste inzet van kennis en data ontstaat er een mooie ontwikkeling.

Meer weten over dit onderwerp?
Ook interessant:
Deel dit artikel

Wat kan Rogeo voor jou betekenen? Neem contact op:​

Rogeo staat voor ruimtelijke ontwikkeling en  geo-informatie. Wij maken het mogelijk om reëler te begroten en te beslissen. 

Dit doen wij met informatiemanagement en ruimtelijke onderbouwingen van grondexploitaties en kostenverhaal. 

Wij zijn er voor overheden, adviesbureaus, planeconomen, juristen en taxateurs. 

Rogeo is officieel partner van Ninox

deel deze pagina op: 

© Rogeo B.V. Disclaimer PrivacyverklaringWebdesign: Ontwerpstudio Dot by dot