Inzicht in Belemmeringen voor Ruimtelijke Ontwikkeling in de Gemeente Katwijk - Rogeo.nl Inzicht in Belemmeringen voor Ruimtelijke Ontwikkeling in de Gemeente Katwijk - Rogeo.nl

Inzicht in Belemmeringen voor Ruimtelijke Ontwikkeling in de Gemeente Katwijk

Auteur: Jean-Pierre Gommers
15 december, 2023

Inleiding

De gemeente Katwijk bevindt zich in de zuidelijke regio van Nederland en heeft plannen voor de ontwikkeling van een grootschalig gebied binnen haar grenzen. Deze ontwikkeling omvat ongeveer 1250 percelen en heeft als doel om het gebied te transformeren en te ontwikkelen voor diverse ruimtelijke doeleinden. De gemeente Katwijk is echter geconfronteerd met verschillende belemmeringen die de ruimtelijke ontwikkeling kunnen beïnvloeden.

Uitdaging

Het hoofddoel van dit project is om een grondig inzicht te verschaffen in de belemmeringen die van invloed zijn op de geplande ruimtelijke ontwikkeling. Deze belemmeringen kunnen verschillende vormen aannemen, zoals milieukwesties, gasleidingen, andere leidingen en overige ruimtelijke beperkingen. Het doel is om al deze belemmeringen in kaart te brengen en visueel weer te geven, zodat de gemeente Katwijk een goed geïnformeerde besluitvorming kan nemen bij de verdere ontwikkeling van het gebied.

De gemeente Katwijk heeft gekozen om samen te werken met Rogeo, een ervaren bedrijf gespecialiseerd in ruimtelijke ontwikkeling en geo-informatie. Rogeo zal als de verbindende factor fungeren tussen verschillende disciplines en organisaties om ervoor te zorgen dat alle betrokken partijen consensus bereiken over de uitgangspunten en dat de juiste informatie tijdig beschikbaar is.

Oplossing

Onze aanpak omvat het gebruik van verschillende gegevensbronnen en methoden om de belemmeringen in kaart te brengen. We zullen putten uit de volgende bronnen en gegevens:

  1. Vigerende Bestemmingsplannen en Publiekrechtelijke Beperkingen: We zullen de huidige bestemmingsplannen analyseren en publiekrechtelijke beperkingen identificeren die van invloed kunnen zijn op de ontwikkeling.
  2. (Milieu-)Vergunningen: We zullen informatie verkrijgen over bestaande milieuvergunningen, met name die relevant zijn voor milieukwesties in het gebied.
  3. Kabels en Leidingen: We zullen informatie verzamelen over de locaties van kabels en leidingen in het gebied, met behulp van gegevens die beschikbaar zijn via Klic-opvraag.
  4. Pdok-gegevens: We zullen Pdok-gegevens gebruiken, bijvoorbeeld geluidsnormen, om mogelijke ruimtelijke belemmeringen te identificeren.
  5. Risicokaart: We zullen de risicokaart raadplegen om informatie te verkrijgen over grootschalige leidingen en veiligheidszones in het gebied.

Het is belangrijk op te merken dat de hoeveelheid informatie die beschikbaar is, kan variëren, met name afhankelijk van de omgevingsdienst. We streven ernaar dat de omgevingsdienst een GIS-bestand aanlevert met de milieucirkels per belemmeraar.

Conclusie

Dit project is een gezamenlijk proces waarbij de we nauw samenwerken om de benodigde informatie te verkrijgen en de belemmeringen in kaart te brengen. Voor effectieve communicatie zetten we een viewer in, zodat alle betrokkenen toegang hebben tot dezelfde gegevens.

Meer weten over dit onderwerp?
Ook interessant:
Deel dit artikel

Gratis gebiedsscan

Eenduidige geo-informatie is van groot belang bij de ontwikkeling van gebieden

Rogeo biedt een gratis gebiedsscan aan waarin alle data is verzameld en omgezet naar bruikbare informatie.


Rogeo staat voor Ruimtelijke ontwikkeling en geo-informatie, en maakt het mogelijk om reëler te begroten en te beslissen.

Wij zetten data om naar een juridische visuele weergave van de werkelijkheid. Innovatief, toegankelijk en betrouwbaar.

Wij zijn er voor overheden, adviesbureaus, planeconomen, juristen en taxateurs. 

Rogeo is officieel partner van Ninox

deel deze pagina op: 

© Rogeo B.V. Disclaimer PrivacyverklaringWebdesign: Ontwerpstudio Dot by dot