Belemmeringenkaart

Belemmeringenkaart

Een Belemmeringenkaart brengt in beeld welke belemmeringen en voorwaarden er zijn binnen een project. De belemmeringenkaart is bronkaart 3 van het Rogeo-informatiesystysteem.

Wet- en regelgeving

Een Belemmeringenkaart brengt in beeld welke voorwaarden er door nota’s, hinderwetten en tal van andere richtlijnen aan een project gesteld worden. Met de Belemmeringenkaart houdt u voortdurend het overzicht in de complexe situaties die tijdens de gebiedsontwikkeling kunnen ontstaan.

Voorwaarden

Zelden is een te ontwikkelen gebied een wit laken waarop een willekeurig stedenbouwkundig ontwerp kan worden geprojecteerd. Er is altijd wel een leiding, een milieucontour of een weg die voorwaarden stelt aan de fasering en realisatie van uw project.

Ondergrondse belemmeringen

Zones in beeld brengen in het kader van veiligheid t.o.v. toekomstige gebruiksfuncties

Planologische gebruiksruimte

Contouren in beeld gebracht op basis van de vergunning de APV of de RIVM richtlijnen.

Juridische randvoorwaarden

Samen krijgen wij alle belemmeringen & randvoorwaarden in beeld en onder controle?

Wat kan Rogeo voor jou betekenen? Neem contact op:​

Rogeo staat voor ruimtelijke ontwikkeling en  geo-informatie. Wij maken het mogelijk om reëler te begroten en te beslissen. 

Dit doen wij met informatiemanagement en ruimtelijke onderbouwingen van grondexploitaties en kostenverhaal. 

Wij zijn er voor overheden, adviesbureaus, planeconomen, juristen en taxateurs. 

Rogeo is officieel partner van Ninox

deel deze pagina op: 

© Rogeo B.V. Disclaimer PrivacyverklaringWebdesign: Ontwerpstudio Dot by dot