Belemmeringen randvoorwaarden

Ondergrondse belemmeringen

Zones in beeld brengen in het kader van veiligheid t.o.v. toekomstige gebruiksfuncties

Planologische gebruiksruimte

Contouren in beeld gebracht op basis van de vergunning de APV of de RIVM richtlijnen.

Juridische randvoorwaarden

Samen krijgen wij alle belemmeringen & randvoorwaarden in beeld en onder controle?

Zelden is een te ontwikkelen gebied een wit laken waarop een willekeurig stedenbouwkundig ontwerp kan worden geprojecteerd. Er is altijd wel een leiding, een milieucontour of een weg die voorwaarden stelt aan de fasering en realisatie van uw project.

Een Belemmeringenkaart brengt in beeld welke voorwaarden er door nota’s, hinderwetten en tal van andere richtlijnen aan een project gesteld worden. Met de Belemmeringenkaart houdt u voortdurend het overzicht in de complexe situaties die tijdens de ontwikkeling kunnen ontstaan.    Of bel 0887006000

    Breng hinderwetten en tal van andere richtlijnen vooraf in beeld

    ROgeo zoekt gedurende het proces samen met een productverantwoordelijke alle belemmeringen en randvoorwaarden op, zowel boven- als ondergronds. ROgeo helpt u bij het vinden van deze randvoorwaarden en belemmeringen en brengt ze integraal in beeld. In gevallen waar de zones onbekend zijn of ter discussie staan, wordt er samen met de productverantwoordelijke een inschatting gedaan, zodat er op zijn minst een uitgangspunt ontstaat voor iedereen die aan het project werkt. Hierdoor kunt u anticiperen op mogelijkheden en problemen tijdens uw project.