Rogeo informatiesysteem

In het Rogeo Informatiesysteem wordt de geo-informatie op een uniforme, gestandaardiseerde wijze vervaardigd, beheerd en gevisualiseerd voor datagedreven gebiedsontwikkeling.

Het Rogeo Informatiesysteem is ontwikkeld op basis van praktijkervaring en kennis. Door dit systeem wordt de geo-informatie samengebracht tot een logische reeks van gegevens. De geo-informatie betreft alles wat ruimtelijk vast te leggen is binnen het studiegebied en wat van invloed is op de realisatie van het project. 

Rogeo produceert zelf geen informatie, maar verzamelt, analyseert en beheert de verkregen informatie. Op deze manier kan met behulp van GIS- en CAD-applicaties de informatie doorlopend worden beheerd en geanalyseerd door relaties te leggen tussen de samengebrachte gegevens. 

Transparante samenwerking

Het samenbrengen van informatie door een onafhankelijke partij zorgt voor meer transparantie. Hierdoor is het onderlinge vertrouwen tussen partijen groter, wat de samenwerking vergemakkelijkt.

Rogeo heeft met het informatiesysteem een methode ontwikkeld die het mogelijk maakt allerhande informatie ruimtelijk weer te geven in kaartbeelden. Om dit beheersbaar, juist en op tijd te doen, vatten we gegevens samen in bronkaarten.

Rogeo-bronkaarten

Het Rogeo informatiesysteem maakt gebruik van de volgende vijf gestandaardiseerde bronkaarten. Bij het benoemen van deze bronkaarten is allerlei geo-informatie samengebracht tot een logische reeks van gegevens, die gebaseerd is op de algemene informatiebehoefte die volgens Rogeo binnen een projectorganisatie bestaat.

Bronkaart 1: De Rogeo Grenzenkaart dient als fundament voor het project.
Bronkaart 2: De Rogeo Basiskaart is de basis van de huidige situatie.
Bronkaart 3: De Rogeo Belemmeringenkaart zet tal van richtlijnen op kaart.
Bronkaart 4: De Rogeo Ruimtegebruikskaart is een oppervlakteanalyse.
Bronkaart 5: De Rogeo Eigendommenkaart vat alles overzichtelijk in één beeld samen.

Analyseren en ontsluiten

Omdat alles op voorhand vastgelegd en onderbouwd wordt, is het mogelijk snel een analyse te maken. Dit gebeurt door relaties te leggen en vastomlijnde technieken en query’s toe te passen. Het ontsluiten van informatie gebeurt zowel analoog (PDF, Print) als digitaal (CAD- ,GIS-formaten), als via servers met kaartapplicaties, documentenbeheer en kennissystemen.

Cases van projecten met impact

Wat kan Rogeo voor jou betekenen? Neem contact op:​

Rogeo staat voor ruimtelijke ontwikkeling en  geo-informatie. Wij maken het mogelijk om reëler te begroten en te beslissen. 

Dit doen wij met informatiemanagement en ruimtelijke onderbouwingen van grondexploitaties en kostenverhaal. 

Wij zijn er voor overheden, adviesbureaus, planeconomen, juristen en taxateurs. 

Rogeo is officieel partner van Ninox

deel deze pagina op: 

© Rogeo B.V. Disclaimer PrivacyverklaringWebdesign: Ontwerpstudio Dot by dot