Basiskaart

De basis op orde voor gebiedsgerichte taxaties of het ramen van de sloopkosten. Rogeo brengt alle oppervlaktes en volumes van de bestaande situatie duidelijk en snel in beeld. De Basiskaart is bronkaart 2 in het Rogeo-informatiesysteem.

Bestaande situatie

De Basiskaart geeft een eenduidig en betrouwbaar ruimtelijk beeld van de bestaande situatie. Alle wegen, gebouwen en waterlopen staan er exact op aangegeven. 

Waar ligt wat? 

De Basiskaart maak inzichtelijk welke bestaande structuren gehandhaafd worden en welke eventueel moeten wijken, maar beantwoordt ook de meest voor de hand liggende vraag: waar ligt wat?

Oppervlakte analyse

De Rogeo Basiskaart is tevens een gesloten oppervlakteanalyse op basis van de huidige situatie. Zo kan bijvoorbeeld het aantal te slopen vierkante meters worden bepaald. Deze kaart ligt ook ten grondslag aan de watertoets en wordt gebruikt om de gebruiksruimte van bestaande zoneringen te bepalen. 

Rogeo heeft veel ervaring en zorgt dat u snel met de juiste informatie aan de slag kunt met het Rogeo informatiesysteem

 

Oppervlaktes snel in beeld en getal

De oppervlaktes van terreinen, gebouwen, wegen en waterlopen snel voor handen.

Alle functie van bestaande gebouwen

Een totaalbeeld van alle adressen met bijbehorende gebruiksfunctie per gebouw.

Direct de volumes van gebouwen

Alle volumes van alle bestaande panden per perceel, per adres per eigenaar.

“Wij gebruiken de Basisregistratie Grootschalige Topografie, adressen en het actueel hoogte bestand.”

  • De oppervlakten voor het opstellen van sloopramingen voor de grondexploitatie.
  • Dag actuele informatie voor het taxeren van meerde objecten in lijst en beeld.
  • De verhouding groen, water en verhard als basis voor de watertoets.
  • Het volume van de bebouwing voor studies naar de bebouwde omgeving.

Wat kan Rogeo voor jou betekenen? Neem contact op:​

Rogeo staat voor ruimtelijke ontwikkeling en  geo-informatie. Wij maken het mogelijk om reëler te begroten en te beslissen. 

Dit doen wij met informatiemanagement en ruimtelijke onderbouwingen van grondexploitaties en kostenverhaal. 

Wij zijn er voor overheden, adviesbureaus, planeconomen, juristen en taxateurs. 

Rogeo is officieel partner van Ninox

deel deze pagina op: 

© Rogeo B.V. Disclaimer PrivacyverklaringWebdesign: Ontwerpstudio Dot by dot