ROgeo Kadasterpluskaart

Met de ROgeo Kadasterpluskaart weet u zeker dat uw uitgangspunten juist zijn. Bovendien is deze kaart door de bundeling van kennis een sterk communicatiemiddel binnen een projectteam waarmee de weergave van de juridische werkelijkheid benaderd wordt. Naast de eigenaren zijn ook de afspraken, zakelijk recht en objectbelemmeringen integraal inzichtelijk.

Bronkaart 5
De ROgeo Kadasterpluskaart vat kadastrale informatie en projectinformatie overzichtelijk in één beeld samen. De kaart is enerzijds een eigendommenanalyse die een beeld geeft van de eigendomsverhoudingen in een bepaald gebied. Anderzijds is er een plus gelegen in de brede gegevensstroom die kan worden toegevoegd.

Een noot
Data afkomstig van afdelingen zoals het grondbedrijf, de projectorganisatie, de dienst milieu en de afdeling vastgoed worden toegevoegd aan de eenduidige basis van het kadaster.