Kadastrale geo-informatie is van groot belang om efficiënt te werken.

ROgeo biedt een gratis beheeromgeving aan waarin alle data is verzameld en is omgezet naar bruikbare informatie.

Eigendommen in één oogopslag

Wij combineren kadastrale data met bestemmingen, gebouwen en de toekomstige situatie.

Altijd actuele transacties

Bespaar kosten door actuele eigendomsinformatie beschikbaar te stellen voor de hele organisatie.

De juridische werkelijkheid

Alle rechten die rusten op gronden centraal beschikbaar en digitaal raadpleegbaar.

“De meest fundamentele vastgoedinformatie goed vastgelegd binnen uw eigen organisatie”

  • Betrokken informatiespecialisten met kadaster ervaring.
  • Dagactuele informatie voor het taxeren van meerdere percelen
  • Eenduidige begrenzing op basis van percelen bij gebiedsontwikkeling
  • Alle enkelbestemmingen op orde voor het opstellen van het omgevingsplan

Met de juiste kennis krijg je vat op kadastrale informatie en de eigen project informatie. Door alles overzichtelijk in één beeld samen te brengen, ontstaat er solide basis van waaruit gehandeld kan worden. De plus is gelegen in de brede gegevensstroom die kan worden toegevoegd aan de brondata van het kadaster.

Als de kadastrale gegevens goed worden beheerd, weet u zeker dat uw uitgangspunten juist zijn. Bovendien organiseert deze aanpak een sterk communicatiemiddel bij betrokkenen. De kosten van de informatie worden ook beperkt, omdat deze goed worden ontsloten en bijgehouden.    Of bel 0887006000

    ROgeo heeft jarenlange ervaring met zowel de administratieve als de kaart data van het kadaster.

    Data afkomstig van afdelingen zoals het grondbedrijf, de projectorganisatie, de dienst milieu en de afdeling vastgoed worden toegevoegd aan de eenduidige basis van het kadaster. Deze aanpak is enerzijds een eigendommenanalyse die een beeld geeft van de eigendomsverhoudingen in een bepaald gebied. Anderzijds is er een plus gelegen in de brede gegevensstroom die kan worden toegevoegd.