Informatie & Kennismanagement

Wat is het belang van informatie bij een project?
Als partijen overeenstemming hebben over de uitgangspunten kan er gewerkt worden aan de inhoud. Omdat te bereiken moet informatie actueel en historische worden vastgelegd. Goed gepositioneerd informatie management in projecten vertrouwen wekt bij bestuurders en directe betrokken.

Het inzetten van Informatie management draagt bij aan de kwaliteit van het project resultaat. De looptijden zijn door de vele uitdagingen en randvoorwaarden lang. Door vorm te geven aan een structurele aanpak van af het begin van een project zorgt u dat informatie altijd snel en actueel voor handen is.

Wat is de aanpak van ROgeo?
ROgeo heeft een aanpak ontwikkeld waarmee wij uniek zijn in Nederland. We geven inzicht in de economische en juridische werkelijkheid van een plan. Wij bieden een digitale werkwijze waarmee de context van het project inzichtelijk blijft. Alles binnen een gebiedsontwikkelingsproject is grondgebonden en kan aan kaarten worden gerelateerd. Op deze manier worden alle uitgangspunten van een project in één keer goed vastgelegd. Wij organiseren een centrale plek waar actuele en historische informatie wordt vastgelegd.

 “De communicatie vanuit ROgeo is zeer prettig en to the point en het aangeleverde product is van topkwaliteit. Tel daar bij op dat er zorgvuldig en snel wordt gehandeld en daarom ben ik zeer tevreden.”
-Anne-Marie Vreman

Wil je meer weten?

Wat is de gezamenlijke basisinformatiebehoefte bij gebiedsontwikkeling?
Of u nu tot een projectontwikkelaar, een woningbouwcorporatie of een publieke organisatie behoort, al deze organisaties hebben eenzelfde basisinformatiebehoefte als het gebied tot ontwikkeling komt. Tekeningenbeheer, informatiebeheer, documentbeheer en workflowmanagement zijn randvoorwaardelijk om processen te stroomlijnen en kennisdeling mogelijk te maken.