Data & Informatie management

We spreken pas over informatie als deze actueel, relevant en tijdig beschikbaar is.

Als partijen overeenstemming hebben over de uitgangspunten kan er gewerkt worden aan de inhoud. Alle organisaties hebben eenzelfde basisinformatie behoefte als het gebied tot ontwikkeling komt.

Slim samen werken met Teams

Ga aan de slag met gangbare applicaties voor een toekomst gerichte en intuïtieve oplossing,

Werken met Grondige specialisten

Onze geo planologen slaan een brug tussen CAD/GIS en informatie en kennis management

Een rijk aan Data & Informatie

Er is pas sprake van informatie als data door de gebruiker geïnterpreteerd kan worden.

“De communicatie vanuit ROgeo is zeer prettig en to the point en het aangeleverde product is van topkwaliteit. Tel daar bij op dat er zorgvuldig en snel wordt gehandeld en daarom ben ik zeer tevreden.”
-Anne-Marie Vreman

Wat is de aanpak van ROgeo?

ROgeo heeft een aanpak ontwikkeld waarmee wij uniek zijn in Nederland. We geven inzicht in de economische en juridische werkelijkheid van een plan. Wij bieden een digitale werkwijze waarmee de context van het project inzichtelijk blijft. Alles binnen een gebiedsontwikkelingsproject is grondgebonden en kan aan kaarten worden gerelateerd. Op deze manier worden alle uitgangspunten van een project in één keer goed vastgelegd. Wij organiseren een centrale plek waar actuele en historische informatie wordt vastgelegd.

Wat is het belang van informatie bij een project? Als partijen overeenstemming hebben over de uitgangspunten kan er gewerkt worden aan de inhoud. Om dat te bereiken moet informatie actueel en historisch worden vastgelegd. Goed gepositioneerd informatie management in projecten wekt vertrouwen bij bestuurders en directe betrokken.

Het inzetten van Informatie management draagt bij aan de kwaliteit van het project resultaat. De looptijden zijn door de vele uitdagingen en randvoorwaarden lang. Door vorm te geven aan een structurele aanpak van af het begin van een project zorgt u dat informatie altijd snel en actueel voor handen is. Wij zorgen voor goede begeleiding en uitleg.  Of bel 0887006000

  Wat is de gezamenlijke basisinformatiebehoefte bij gebiedsontwikkeling?
  Of u nu tot een projectontwikkelaar, een woningbouwcorporatie of een publieke organisatie behoort, al deze organisaties hebben eenzelfde basisinformatiebehoefte als het gebied tot ontwikkeling komt. Tekeningenbeheer, informatiebeheer, documentbeheer en workflowmanagement zijn randvoorwaardelijk om processen te stroomlijnen en kennisdeling mogelijk te maken.

  RES Arnhem-Nijmegen
  “We hebben gekozen voor een systeem dat online voor alle partijen toegankelijk en veilig is.”

  ROgeo is officieel partner van Ninox

  Meer Weten?

  Voortgang monitoren.
  Organiseer vertrouwen, transparantie. Creëer tijd voor inhoud, verminder mails en werk samen.