Wat we doen

Rogeo biedt grip op gebiedsontwikkeling met (geo-)informatiemanagement en ruimtelijke onderbouwingen waardoor het mogelijk wordt om reëler te begroten en te beslissen.

Rogeo staat voor Ruimtelijke Ontwikkeling en geo-informatie. Als partijen overeenstemming hebben over de uitgangspunten kan er gewerkt worden aan de inhoud. Om dat te bereiken moet informatie actueel en historisch worden vastgelegd. 

Daar komt bij dat informatie en kennismanagement vertrouwen wekt bij bestuurders en directe betrokken. Wij zorgen dat informatie betrouwbaar, relevant en tijdig beschikbaar is.

Rogeo werkt onder andere voor:

Rogeo staat voor Ruimtelijke ontwikkeling en geo-informatie, en maakt het mogelijk om reëler te begroten en te beslissen.

Wij zetten data om naar een juridische visuele weergave van de werkelijkheid. Innovatief, toegankelijk en betrouwbaar.

Wij zijn er voor overheden, adviesbureaus, planeconomen, juristen en taxateurs. 

Rogeo is officieel partner van Ninox

deel deze pagina op: 

© Rogeo B.V. Disclaimer PrivacyverklaringWebdesign: Ontwerpstudio Dot by dot