Wat we doen

Rogeo biedt grip op projecten met (geo-)informatiemanagement en ruimtelijke onderbouwingen waardoor het mogelijk wordt om reëler te begroten en te beslissen.

Rogeo staat voor Ruimtelijke Ontwikkeling en geo-informatie. Wij zijn specialisten in informatiemanagement.

Informatiemanagement

Als partijen overeenstemming hebben over de uitgangspunten kan er gewerkt worden aan de inhoud. Om dat te bereiken moet project informatie actueel en historisch worden vastgelegd. Dat is informatiemanagement.

Daar komt bij dat informatie en kennismanagement vertrouwen wekt bij bestuurders en directe betrokken. Wij zorgen dat informatie betrouwbaar, relevant en tijdig beschikbaar is.

Vier redenen om voor Rogeo te kiezen:

  1. Grondig: Wij werken secuur en zorgen voor een visuele weergave van de juridische- en financiële werkelijkheid.
  2. Snel: Vragen zijn er om te beantwoorden. Rogeo levert vrijwel altijd direct. Wij zijn gewend om binnen de dynamiek van besluitvorming te werken.
  3. Beschikbaar: Wij geloven niet in eenmalige leveringen. Bij ons blijft het geleverde beschikbaar zodat onze klanten altijd de historische (geo) informatie en context kunnen achterhalen.
  4. Objectief: Wij kijken niet vanuit één discipline. Wij hebben kennis van Ruimtelijke Ontwikkeling en stellen (geo-) informatie beschikbaar die discipline overstijgend inzichten en besluitvorming mogelijk maken.

Rogeo werkt onder andere voor:

Wat kan Rogeo voor jou betekenen? Neem contact op:​

Rogeo staat voor ruimtelijke ontwikkeling en  geo-informatie. Wij maken het mogelijk om reëler te begroten en te beslissen. 

Dit doen wij met informatiemanagement en ruimtelijke onderbouwingen van grondexploitaties en kostenverhaal. 

Wij zijn er voor overheden, adviesbureaus, planeconomen, juristen en taxateurs. 

Rogeo is officieel partner van Ninox

deel deze pagina op: 

© Rogeo B.V. Disclaimer PrivacyverklaringWebdesign: Ontwerpstudio Dot by dot