Informatie & Kennis Management

Wij zijn Rogeo, al 15 jaar de betrokken geo-informatie specialist bij de inrichting van Nederland. Wie zich bezighoudt met de ontwikkeling van ruimtelijke plannen, heeft heldere geografisch gebonden informatie nodig.

Rogeo werkt onder andere voor:

Waar liggen de fysieke en niet-fysieke randvoorwaarden in het gebied dat ontwikkeld moet worden? Met welke eventuele belemmeringen moet rekening gehouden worden? Wij maken risico’s, witte vlekken, wetgeving, en ruimtelijke kansen inzichtelijk en leggen deze vast.

Rogeo staat voor Ruimtelijke Ontwikkeling en geo-informatie, en maakt het mogelijk om reëler te begroten en te beslissen. Als partijen overeenstemming hebben over de uitgangspunten kan er gewerkt worden aan de inhoud. Om dat te bereiken moet informatie actueel en historisch worden vastgelegd. Daar komt bij dat informatie & kennis management vertrouwen wekt bij bestuurders en directe betrokken. Wij zorgen dat informatie betrouwbaar, relevant en tijdig beschikbaar is.

Rogeo staat voor Ruimtelijke ontwikkeling en geo-informatie, en maakt het mogelijk om reëler te begroten en te beslissen.

Wij zetten data uitzondelijk efficient om naar een juridische visuele weergave van de werkelijkheid. Innovatief, toegangkelijk en betrouwbaar.

Wij zijn er voor overheden, adviesbureau’s, planeconomen, juristen en taxateurs. 

Rogeo is officieel partner van Ninox

deel deze pagina op: 

© Rogeo B.V. Disclaimer PrivacyverklaringWebdesign: Ontwerpstudio Dot by dot