Kostenverhaal: Vastleggen & Onderbouwen

Met goed ruimtelijk inzicht begrijpen wij de inhoud van het publiekelijk borgen van het kostenverhaal. Het kostenverhaal duidelijk vastleggen en onderbouwen. Ervaring leert dat aanvullende kaartbijlagen bijdragen aan een duidelijk kostenverhaal.

Het kostenverhaal maakt deel uit van het Omgevingsplan. Daarom is het aan te bevelen om alle zaken die effect hebben op de ruimtelijke indeling in het plangebied door kaartbijlagen te visualiseren. Dit dient volledig afgestemd te zijn met de bijbehorende regels voor de ruimtelijke ontwikkeling. Het vastleggen en onderbouwen van het kostenverhaal met kaartbijlagen geven een duidelijk kostenverhaal.

Anterieur

Goed onderbouwd een overeenkomst aangaan met behulp van een schaduwberekening.

Posterieur

Overeenkomst sluiten binnen de door de gemeenteraad vastgestelde kaders.

Bijdragen aan kostenverhaal

Kostenverhaal bepalen op basis van bouwaanvraag.

Kostenverhaal & Kaartbijlagen

Wat is het belang van kaarten bij kostenverhaal? Goed ruimtelijk inzicht stelt ons in staat om de inhoud van het kostenverhaal te begrijpen. Door gegevens op correcte wijze weer te geven en te combineren ontstaat er een solide basis voor het kostenverhaal. Voor locatie-specifieke onderdelen worden afgeleide kaarten gemaakt om nog meer ruimtelijk inzicht te verschaffen voor betrokken partijen.

De oppervlaktes dienen te corresponderen met de kostenverhaalberekeningen en taxatie inbrengwaarden. Een groot aantal elementen krijgt vervolgens een plaats in het gemeentelijk omgevingsplan, waarmee een ontwikkeling mogelijk wordt gemaakt. Ervaring leert dat aanvullende kaartbijlagen bijdragen aan een duidelijk kostenverhaal.

Hoe komt de begrenzing van het gebied tot stand?

Bij het opstellen van de begrenzing dienen diverse onderdelen in acht te worden genomen. De toekomstige bouwmogelijkheden zijn de grootste factor. Daarnaast is het van belang dat het gehele gebied waar de ontwikkeling plaatsvind, in het plangebied wordt meegenomen. Bovenwijkse voorzieningen hoeven niet in het plangebied te liggen, maar kunnen via financiële bijdragen een plek vinden in de kostenverhaalsberekeningen.

De afbakening vormt daarna de basis voor alle andere kaartbijlagen. De ruimtegebruikskaart laat de toekomstige onderverdeling zien tussen openbaar en uitgeefbaar. Door het ruimtegebruik te combineren met de eigendomsgegevens, ontstaat er een overzicht dat gebruikt wordt voor de kostenverhaalbijdrage per gerechtigde.

Cases van projecten met impact

Wat kan Rogeo voor jou betekenen? Neem contact op:​

Rogeo staat voor ruimtelijke ontwikkeling en  geo-informatie. Wij maken het mogelijk om reëler te begroten en te beslissen. 

Dit doen wij met informatiemanagement en ruimtelijke onderbouwingen van grondexploitaties en kostenverhaal. 

Wij zijn er voor overheden, adviesbureaus, planeconomen, juristen en taxateurs. 

Rogeo is officieel partner van Ninox

deel deze pagina op: 

© Rogeo B.V. Disclaimer PrivacyverklaringWebdesign: Ontwerpstudio Dot by dot