Expertise gebiedsontwikkeling

De expertise van Rogeo is informatiemanagement en ruimtelijke onderbouwingen van de grondexploitatie van de gebiedsontwikkeling.

Grondexploitatie, het proces van het ontwikkelen en beheren van grond, vereist een zorgvuldig berekening, planning en uitvoering. Twee cruciale elementen hierin zijn:

  • Informatiemanagement: Efficiëntie, Transparantie, Risicobeheersing en Transparantie. 
  • Ruimtelijke Onderbouwing: Visualisatie, Duurzaamheid en Wettelijke naleving. 
 Lees hieronder waarom Informatiemanagement en Ruimtelijke Onderbouwing cruciaal zijn voor een succesvolle grondexploitatie.

Financiële haalbaarheid

Goed onderbouwd een overeenkomst aangaan op basis van berekeningen.

Publieke belangen

Betaalbare woningen, groenvoorzieningen en openbare ruimte

Verdeling Kosten en Opbrengsten

Verdeling tussen verschillende betrokken partijen

Informatiemanagement grondexploitatie

Informatiemanagement betreft het verzamelen, verwerken en benutten van gegevens om gefundeerde beslissingen te nemen. In de context van grondexploitatie is effectief informatiemanagement essentieel om verschillende redenen:

  1. Efficiëntie: Goede informatiestromen zorgen ervoor dat projecten soepel verlopen. Door gegevens centraal en toegankelijk te houden, kunnen verschillende stakeholders snel de benodigde informatie vinden en gebruiken, wat vertragingen en fouten minimaliseert.
  2. Transparantie: Met een solide informatiemanagementsysteem kunnen alle betrokken partijen, van gemeenten tot investeerders, duidelijk inzicht krijgen in de voortgang en planning van een project. Dit vergroot het vertrouwen en de samenwerking tussen de partijen.
  3. Risicobeheersing: Het identificeren en analyseren van mogelijke risico’s wordt vergemakkelijkt door accurate en actuele informatie. Hierdoor kunnen projectleiders proactief maatregelen nemen om risico’s te minimaliseren.

Ruimtelijke Onderbouwing grondexploitatie

Ruimtelijke onderbouwing houdt in dat projecten worden onderbouwd met gedegen ruimtelijke analyses en kaartmateriaal. Dit is cruciaal om verschillende redenen:

  1. Visualisatie: Direct inzicht in de onderbouwing en de verschillende gebruiksfuncties van een gebied (zoals wonen, werken, recreëren).
  2. Duurzaamheid: Het betrekken van milieueffectrapportages en duurzaamheidsanalyses in de ruimtelijke onderbouwing helpt bij het creëren van projecten die niet alleen economisch, maar ook ecologisch en sociaal duurzaam zijn.
  3. Wettelijke Naleving: Ruimtelijke onderbouwing zorgt ervoor dat projecten voldoen aan de regelgeving en beleidskaders. Dit voorkomt juridische problemen en mogelijke vertragingen.

 Conclusie

Informatiemanagement en ruimtelijke onderbouwing vormen de ruggengraat van succesvolle grondexploitatie. Ze zorgen voor efficiëntie, transparantie, integratie en duurzaamheid, wat leidt tot projecten die niet alleen rendabel zijn, maar ook bijdragen aan een gezonde en functionele leefomgeving. Het belang van deze elementen kan dan ook niet genoeg worden benadrukt in de dynamische wereld van gebiedsontwikkeling.

Cases van projecten met impact

Wat kan Rogeo voor jou betekenen? Neem contact op:​

Rogeo staat voor ruimtelijke ontwikkeling en  geo-informatie. Wij maken het mogelijk om reëler te begroten en te beslissen. 

Dit doen wij met informatiemanagement en ruimtelijke onderbouwingen van grondexploitaties en kostenverhaal. 

Wij zijn er voor overheden, adviesbureaus, planeconomen, juristen en taxateurs. 

Rogeo is officieel partner van Ninox

deel deze pagina op: 

© Rogeo B.V. Disclaimer PrivacyverklaringWebdesign: Ontwerpstudio Dot by dot