Missie en visie

Onze missie is om beslissers in gebiedsontwikkeling reëler te laten begroten en te beslissen. Dit doen wij door het leveren van betrouwbare en toegankelijke informatie en door innovatie. Wij zorgen dat uitgangspunten eenduidig en transparant zijn waardoor organisaties de ruimte krijgen om effectief gebieden te ontwikkelen.

Visie

Bij Rogeo weten wij dat geo-informatie een krachtig instrument is voor vooruitgang en duurzame gebiedsontwikkeling. We ondersteunen organisaties met betrouwbare kennis, actuele informatie en geavanceerde tools, zodat zij grip krijgen op gebiedsontwikkeling en kunnen beslissen en sturen op basis van feiten. 

Onze visie is gebaseerd op samenwerking, innovatie en transparantie, waarbij we streven naar een toekomst waarin gebiedsontwikkeling wordt gerealiseerd op basis van nauwkeurige data, inzichtelijke visualisaties en effectieve besluitvorming. 

Dit doen wij voor overheden, adviesbureaus, planeconomen, juristen, taxateurs en andere betrokkenen bij de ruimtelijke ontwikkeling in Nederland.

Rogeo werkt onder andere voor:

Wat kan Rogeo voor jou betekenen? Neem contact op:​

Rogeo staat voor ruimtelijke ontwikkeling en  geo-informatie. Wij maken het mogelijk om reëler te begroten en te beslissen. 

Dit doen wij met informatiemanagement en ruimtelijke onderbouwingen van grondexploitaties en kostenverhaal. 

Wij zijn er voor overheden, adviesbureaus, planeconomen, juristen en taxateurs. 

Rogeo is officieel partner van Ninox

deel deze pagina op: 

© Rogeo B.V. Disclaimer PrivacyverklaringWebdesign: Ontwerpstudio Dot by dot