Ruimtegebruik & Grondexploitatie

Een sluitend ruimtegebruik geeft goed inzicht in de verhoudingen van het uitgeefbaar gebied en openbare ruimte. Het ruimtegebruik werkt door in alle berekeningen. De Ruimtegebruikskaart is bronkaart 4 van het Rogeo informatiesysteem.

Helder

Vastgelegde categorieën van ruimtegebruik die consequent worden doorgevoerd.

Sluitend

De totaalsom is altijd gelijk, waardoor geschikt voor vergelijkingen.

Herbruikbaar

De totaalsom is altijd gelijk, waardoor geschikt voor vergelijkingen.

Het ruimtegebruik werkt door in alle berekeningen. De kosten en opbrengsten worden vastgelegd en biedt de basis voor scenariostudies. Tevens als input voor de grondexploitatie biedt de ruimtegebruikskaart een solide basis.

Wat is het belang van vigerend ruimtegebruik bij de grondexploitatie? Hoe een gebied er in de toekomst uit kan zien wordt vormgegeven door stedenbouw. Een grondexploitatie geeft inzicht in de financiële strategie. Een ruimtegebruikskaart zorgt er voor dat de financiën en de besluitvorming eenduidige in beeld zijn vastgelegd.

Een belangrijk onderdeel voor de financiële haalbaarheid zijn de kosten en opbrengsten. Met een ruimtegebruikskaart worden functies uitgesplitst naar kostensoorten en opbrengstcategorieën. Hiermee vervult de ruimtegebruikskaart een belangrijke rol om reëel te rekenen en te tekenen, en zijn de uitgangspunten helder in beeld.

Hoe komt een ruimtegebruikskaart tot stand?

Het bepalen van het exacte plangebied is de eerste stap die gezamenlijk genomen moet worden. Op basis van de eigendomspercelen wordt bepaald welke gronden betrokken worden in het plangebied. Binnen het plangebied wordt vervolgens gekeken welke onderdelen gehandhaafd worden. Het stedenbouwkundig ontwerp wordt omgezet in een gesloten oppervlakteanalyse, uitgesplitst naar vierkante meters. Deze kaart stelt u in staat om het ruimtegebruik van een gebied nauwkeurig te bepalen en te monitoren.

Bij het opzetten van een grondexploitatie maakt Rogeo een ruimtegebruikskaart.
Dit gebeurt aan de hand van vlekken, hoofdstructuren en ‘te handhaven’. Daarnaast kan een ruimtegebruikskaart ook op een bestemmingsplankaart of stedenbouwkundig ontwerp gebaseerd worden. Naarmate het plan vordert, wordt er steeds meer informatie toegevoegd, waardoor de ruimtegebruikskaart een steeds sterker toetsend karakter krijgt en ook de basis vormt voor de exploitatieplan berekening.

Bij het proces van rekenen en tekenen is altijd haast. De dynamiek van de planvorming en het tijdpad laten soms niet toe een gedegen oppervlakteanalyse te doen. Rogeo is expert in het maken van oppervlakteanalyses en doet dit foutloos en binnen de gestelde tijd. Het maakt niet uit hoe groot en complex het plan is, Rogeo is in staat dit te splitsen naar kosten en opbrengsten.

Cases van projecten met impact

Wat kan Rogeo voor jou betekenen? Neem contact op:​

Rogeo staat voor ruimtelijke ontwikkeling en  geo-informatie. Wij maken het mogelijk om reëler te begroten en te beslissen. 

Dit doen wij met informatiemanagement en ruimtelijke onderbouwingen van grondexploitaties en kostenverhaal. 

Wij zijn er voor overheden, adviesbureaus, planeconomen, juristen en taxateurs. 

Rogeo is officieel partner van Ninox

deel deze pagina op: 

© Rogeo B.V. Disclaimer PrivacyverklaringWebdesign: Ontwerpstudio Dot by dot