Eigendommenkaart

Een Eigendommenkaart is een kaart met kadastrale grenzen aangevuld met administratieve informatie uit het Kadaster zoals eigendommen en publiekrechtelijke beperkingen. De Kadaster data achter de kaart is beschikbaar voor analyes en andere acties.

Een verrijking van uw project

De Eigendommenkaart is een verrijking van uw project want met de juiste informatie krijg je vat op eigendommen, andere kadastrale informatie en de eigen project informatie. Door alles overzichtelijk in één beeld samen te brengen, ontstaat er solide basis van waaruit gehandeld kan worden. Een voordeel van de Eigendommenkaart is de brede gegevensstroom die kan worden toegevoegd aan de brondata van het Kadaster.

Als de kadastrale gegevens goed worden beheerd, weet u zeker dat uw uitgangspunten juist zijn. Bovendien organiseert deze aanpak een sterk communicatiemiddel bij betrokkenen. De kosten van de informatie worden ook beperkt, omdat deze goed worden ontsloten en bijgehouden.

Eigendommen in één oogopslag

Wij combineren kadastrale data met bestemmingen, gebouwen en de toekomstige situatie.

Altijd actuele transacties

Bespaar kosten door actuele eigendomsinformatie beschikbaar te stellen voor de hele organisatie.

De juridische werkelijkheid

Alle rechten die rusten op gronden centraal beschikbaar en digitaal raadpleegbaar.

“De meest fundamentele vastgoedinformatie goed vastgelegd binnen uw eigen organisatie”

  • Betrokken informatiespecialisten met kadaster ervaring.
  • Dagactuele informatie voor het taxeren van meerdere percelen
  • Eenduidige begrenzing op basis van percelen bij gebiedsontwikkeling
  • Alle enkelbestemmingen op orde voor het opstellen van het omgevingsplan

Jarenlange ervaring met Kadaster

Rogeo heeft jarenlange ervaring met zowel de administratieve als de kaart data van het kadaster. De Kadaster data afkomstig van onze opdrachtgevers zoals het grondbedrijf, de projectorganisatie, de dienst milieu en de afdeling vastgoed worden toegevoegd aan de eenduidige basis van het Kadaster. Deze aanpak is enerzijds een eigendommenanalyse die een beeld geeft van de eigendomsverhoudingen in een bepaald gebied. Anderzijds is er een plus gelegen in de brede gegevensstroom die kan worden toegevoegd.

Cases van projecten met impact

Wat kan Rogeo voor jou betekenen? Neem contact op:​

Rogeo staat voor ruimtelijke ontwikkeling en  geo-informatie. Wij maken het mogelijk om reëler te begroten en te beslissen. 

Dit doen wij met informatiemanagement en ruimtelijke onderbouwingen van grondexploitaties en kostenverhaal. 

Wij zijn er voor overheden, adviesbureaus, planeconomen, juristen en taxateurs. 

Rogeo is officieel partner van Ninox

deel deze pagina op: 

© Rogeo B.V. Disclaimer PrivacyverklaringWebdesign: Ontwerpstudio Dot by dot