Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Start hier je eigen gebiedsdossier

Westschans

Projecten Moerdijk

Het project Westschans heeft als doel het realiseren van een duurzame en levensloopbestendige woonwijk in Klundert op de Blauwe Hoef locatie. Deze wijk zal bestaan uit 75 tot 100 kwalitatief hoogwaardige woningen die voldoen aan de huidige woonbehoefte en die aansluiten bij de schaal en het karakter van Klundert.

Uitbreiding

Bosselaar Zuid

Projecten Moerdijk

Bosselaar Zuid ligt aangrenzend aan de sfeervolle wijk Bosselaar en bevindt zich nabij het gezellige centrum van Zevenbergen, ingeklemd tussen de Roode Vaart en de treinroute richting Roosendaal en Dordrecht. Deze nieuwe wijk aan de zuidelijke rand van Zevenbergen kenmerkt zich door een elegante en ruime opzet. Bosselaar Zuid belichaamt kwalitatief hoogstaand wonen op een …

Uitbreiding

Waterwijk Fijnaart

Projecten Moerdijk

Aan de rand van Fijnaart bevindt een nieuwbouwwijk genaamd Waterwijk, die gekenmerkt wordt door talrijke watervoorzieningen en openbaar groen. Hier hebben de toekomstige bewoners de vrijheid om zelf de grootte van hun kavel en het type woning te bepalen dat ze willen bouwen. In totaal worden er 73 woningen gerealiseerd in deze nieuwe woonwijk. Op …

Uitbreiding

Willemstad Oost

Projecten Moerdijk

Binnen de grenzen van de bebouwde kom van Willemstad zijn er geen grote inbreidingslocaties beschikbaar. Daarom is het noodzakelijk om buiten de komgrenzen te kijken of het mogelijk is om het woningaanbod van Willemstad uit te breiden, om zo te voldoen aan de vraag naar woningen. Het projectgebied Willemstad Oost bevindt zich aan de oostzijde …

Uitbreiding

Zevenbergen-Oost

Projecten Moerdijk

Het nieuwbouwproject Zevenbergen-Oost is een belangrijk woningbouwinitiatief dat is ontworpen om aan de groeiende vraag naar huisvesting in de regio te voldoen. Het project is gericht op het creëren van een gevarieerd woongebied met ongeveer 1.000 woningen, en zal ook maatschappelijke, infrastructurele en recreatieve voorzieningen omvatten. De ontwikkeling van deze nieuwe wijk omvat ook de …

Uitleglocatie

Logistiek Park Moerdijk

Projecten Moerdijk

Het Logistiek Park Moerdijk (LPM) moet met 150 ha uitgeefbaar terrein een hoogwaardig logistiek bedrijventerrein worden van landelijke betekenis. LPM biedt ruimte voor grootschalige opslag en distributie en voor value added logistics (VAL). VAL-bedrijven zijn logistieke bedrijven die zich naast reguliere opslag- en distributieactiviteiten richten op activiteiten die toegevoegde waarde opleveren. Het terrein is gepland …

Logistiek